Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice mají nové dopravní hřiště

Luhačovice mají nové dopravní hřiště

Nové dopravní hřiště za 4,2 milionu korun vzniklo v Luhačovicích. Vyrostlo ve sportovním areálu Radostova na ploše 1000 m2. Stavba byla zahájena začátkem dubna letošního roku, nyní hřiště slouží jak žákům, tak i široké veřejnosti. Dopravní hřiště je spolufinancováno Zlínským krajem a také z darů podnikatelských subjektů, konkrétně PMT ATRIUM s.r.o. a LUKROM, spol. s r.o. a OK GROUP a.s. Zhotovitelem je Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Hřiště tvoří asfaltové cesty včetně kruhového objezdu, chodníky, vodorovné a svislé dopravní značení. Výška svislého dopravního značení je 2/3 oproti standardní velikosti. „Jsem rád, že se tento projekt podařilo zrealizovat v tak rychlém časovém rozmezí a cením si, jak zapadá do našeho areálu. Těší mne zájem dětí, které již hřiště s nadšením využívají, a tímto velmi děkuji Zlínskému kraji za finanční podporu, bez které by nešlo hřiště vybudovat. Poděkování patří i soukromým subjektům, které taktéž finančně přispěly,“ řekl starosta Luhačovic Marian Ležák. Dle jeho slov je dopravní hřiště dalším krokem k rozšiřování služeb pro místní, snahou je všestrannější využití areálu Radostova. Postupně by tady mělo vzniknout multifunkční a dětské hřiště, plánuje se prostor pro beach volejbal a časem přibude i výletiště pro veřejné a rodinné akce.

„Náš kraj se potýká s velkou nehodovostí na silnicích, je proto důležité dbát na prevenci a dopravní výchovu už u malých dětí, abychom neštěstí na cestách předcházeli. Zlínský kraj během posledních šesti let finančně podpořil vznik či modernizaci celkem 9 dopravních hřišť, včetně toho v Luhačovicích, a to částkou přesahující 28 milionů korun,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Dopravní hřiště bude mimo jiné využívat i Středisko volného času Luhačovice pro výukové programy pro děti mateřské a základní školy. „Zapojit se mohou jakékoliv třídy, ale jezdit se tady budou učit zejména děti 4. a 5. tříd ZŠ, které správným splněním zkušební jízdy po dopravním hřišti, jízdy zručnosti po překážkách a složením testu ze znalostí dopravních předpisů mohou získat cyklistický průkaz,“ upřesnila ředitelka SVČ Eva Tomalová. Dle jejich slov může prostor využívat i široká veřejnost, například maminky s dětmi, pro něž budou připraveny speciální dopravní akce zaměřené na bezpečnost.

tz.
Město Luhačovice

, ,
F