Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice rozšíří síť cyklostezek

Luhačovice rozšíří síť cyklostezek

Město Luhačovice bylo úspěšné a má přislíbenou evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování nové cyklostezky, která propojí místní část Polichno s již hotovou cyklostezkou od Újezdce u Luhačovic nyní končící na hranici katastrů. Mnohaleté úsilí o bezpečné propojení Uherského Brodu a Luhačovic pro cyklisty a další uživatele stezek tak pokročí o další kus.   

„Nový kilometrový úsek cyklistické stezky povede od hranice katastrů Polichno a Újezdec u Luhačovic podél silnice II/490 až do místní části Polichno. Náklady jsou odhadovány na cca 37,5 mil. Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude max. 31,8 mil. Kč. Záležet bude na výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které se nyní připravuje. Hlavní část stavebních prací by měla proběhnout v roce 2024,“ upřesnila Magdalena Blahová projektová manažerka. „Máme velkou radost, že se nám úspěšně daří postupně budovat tuto cyklostezku směr Uherský Brod. Hodně dotazů se opakuje k propojovacímu úseku Biskupice – Polichno, kde se nám zatím nepodařilo najít shodu s vlastníkem pozemku. Ale z podstaty jsem optimista a věřím tomu, že i tady se jednou dočkáme,“ doplnil starosta Marian Ležák.

tz.

, , ,
F