Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Ulice Družstevní v Luhačovicích bude mít nové parkoviště a chodníky

Ulice Družstevní v Luhačovicích bude mít nové parkoviště a chodníky

 

Nová plocha pro 30 parkovacích míst a nové chodníky vzniknou v ulici Družstevní v blízkosti nového mostu. Projekt s názvem „Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Náklady na stavbu jsou 3,8 milionů korun.

 

Práce by měly být zahájeny k 15. 5. 2023. Nového parkování a chodníku se obyvatelé Luhačovic dočkají již v srpnu 2023. „Přínosem této rekonstrukce bude nejen více než 30 parkovacích míst, ale i výměna nepropustných ploch za propustné. Dešťová voda bude zadržena v předmětné lokalitě a za normálních podmínek budou dešťové vody vsakovány do podloží,“ vysvětlila Magdalena Blahová z Odboru správy majetku. Chodci budou moci během stavby využít protější chodník, doprava v okolí staveniště bude omezena rychlostí 30 km/h, průjezdné budou oba jízdní pruhy. „Prosíme, aby si řidiči před zahájením stavby přesunuli parkující automobily z místa budoucího nového parkoviště. Zaparkovanými auty mohou zabránit realizaci stavby,“ dodala Blahová.

tz.

 

 

, ,
F