Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice jsou stále vyhledávaným místem ke sňatku

Luhačovice jsou stále vyhledávaným místem ke sňatku

Luhačovice loni opět potvrdily, že jsou vyhledávaným místem ke svatbě. Ve zdejším matričním obvodu uzavřelo sňatek 71 párů. Z toho bylo 12 církevních, zbylých 59 pak civilních. Z těchto dvojic se 31 vzalo v obřadní síni městského úřadu, zbylých 28 si zvolilo jiné místo.

„Nejvíce preferovaný byl přímo na území Luhačovic Augustiniánský dům, pak Hotel Harmonie II, Hudební pavilon nebo hala Vincentka. V Pozlovicích to byly hotel Vega, Pohoda, Na Vyhlídce a u Ogara. Také se konaly svatby v Horní Lhotě, kde byla nejoblíbenějším místem k uzavření sňatku Myslivecká chata,“ doplnila Jana Gazdová z evidence obyvatel.

Co se týče počtu obyvatel, v Luhačovicích a přidružených obcích nás je 4969. Právě s takovým počtem obyvatel město uzavřelo loňský rok. Je to o 34 lidí méně, než zde žilo na začátku roku.  Hlavním důvodem úbytku byl fakt, že bylo víc zemřelých než nově narozených. „V roce 2022 se v Luhačovicích narodilo 39 dětí, z toho 21 chlapců a 18 děvčátek. Nejoblíbenějšími chlapeckými jmény byli Jakub a Antonín, mezi dívkami vedla Elen,“ upřesňuje Jana Gazdová. Zemřelo podle ní 65 občanů, v průměru se Luhačovjané dožívají 78 let. Zajímavé je srovnání jednotlivých místních částí. Polichnu počet obyvatel během loňska mírně klesl, zatímco Řetechovu i Kladné Žilín občanů přibylo. Přitom v Kladné Žilín se nenarodilo žádné miminko, přírůstek tam způsobil poměrně velký počet lidí nově přihlášených k pobytu.

 

prstýnky

 

tz.
Město Luhačovice

 

 

, , , , , , ,
F