Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Obnovení tradice Adventních benefičních koncertů, která pomáhá

Obnovení tradice Adventních benefičních koncertů, která pomáhá

V pátek 2. prosince se v kostele Svaté rodiny v Luhačovicích uskutečnil třináctý Adventní benefiční koncert pro Charitu Luhačovice. Na podporu letošní benefiční akce vystoupili žáci a pedagogové Základní umělecké školy Luhačovice se svým hudebním programem. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z koncertu bude použit na další činnost Charity Luhačovice.

 

Žáci a pedagogové hudebního oboru Základní umělecké školy Luhačovice se rozhodli, že pro nás uspořádají adventní benefiční koncert. Tento koncert se měl uskutečnit už v loňském roce, ale kvůli vládním nařízením souvisejících s epidemií jsme jej museli odložit.

Proto nás těší, že stále existují lidé, kteří jsou ochotni jak aktivní účastí, tak i finanční podporou podat Charitě Luhačovice pomocnou ruku.

Žáci a pedagogové hudebního oboru ZUŠ Luhačovice Charitu Luhačovice podporují svým umem, již od prvního ročníku pořádání této benefice. Za jejich podporu a spolupráci jsme jim velmi vděčni.

Mezi společnosti a jiná uskupení, které Charitě Luhačovice vyjádřily svou podporu, patří: Farnost Luhačovice a Pozlovice, Město Luhačovice, Městys Pozlovice, Obce Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Sehradice, KALADA Luhačovice, Lázeňské oplatky CLIP Luhačovice, LUHATRADE s.r.o., Vincentka a.s., VAVRYS CZ, Zálesí a.s. a řada dalších.

Děkujeme všem, kteří jste přišli a svým příspěvkem nám dali najevo, že Charita Luhačovice je pro vás důležitá. Výtěžek ze třináctého Adventní benefiční koncert tak je 6.075, – Kč.

Ředitelka Charity Luhačovice Lenka Semelová ve své projevu během koncertu uvedla: „Advent je doba, která nám pomáhá připomenout, že v životě je důležité i zpomalit. Před vánočním shonem máme čas se tak dnes zamyslet nad životními hodnotami. Tato tradice pomohla za třináct let shromáždit více než 250.000, – Kč pro pomoc sociálním službám i konkrétním lidem. Z vybraných finančních prostředků jsme během těchto let zakoupili elektrickou postel, další zdravotní pomůcky, vybavení keramické dílny, spolufinancovali jsme vybavení i provoz pečovatelské služby a denního stacionáře. Pořád je co zlepšovat. Ale já mám největší radost z toho, že vše se může dít právě díky vám všem. Každý se může zapojit a podílet se na pomoci zdejším potřebným lidem. A tento pocit sounáležitosti k místu, kam člověk patří, je podle mě k nezaplacení.“

 

Děkujeme za vaši přízeň. Za Charitu Luhačovice vám přejeme, příjemně prožitou dobu adventní až do radostných Vánoc.

 

13. ABK 2022 1

tz.
Mgr. Anna Martincová

 

, , , , , , ,
F