Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Miramare po úspěšném půlročním testu koupilo modernější robotizovaný přístroj

Miramare po úspěšném půlročním testu koupilo modernější robotizovaný přístroj

Pilotní projekt léčby postcovidového syndromu speciálním laserem v lázeňském sanatoriu Miramare Luhačovice prokázal vysokou efektivnost. Přes 80 procent pacientů zaznamenalo ihned po aplikaci výrazné zlepšení stavu.

Od počátku února do června letošního roku probíhal pilotní projekt lázeňské skupiny Royal Spa ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, který testoval převratnou novinku v léčbě postcovidového syndromu pomocí speciálního laserového záření. Během téměř půlročního testovacího provozu v luhačovickém sanatoriu Miramare bylo lékaři indikováno 715 aplikací speciální laserové terapie ozařování plic. Výsledky byly více než pozitivní. Přes 80 % pacientů zaznamenalo ihned po aplikacích významné zlepšení svého zdravotního stavu. Další zlepšení následovala v kumulaci s tradičními lázeňskými procedurami jako jsou léčebné inhalace, celotělové koupele, individuální kinezioterapie pod vedením fyzioterapeutů a další. Efekt léčby byl posuzován na základně subjektivního hodnocení pacienta, srovnání hodnot SpO2 na pulzním oxymetru, výsledků spirometrie a nálezů RTG plic před léčbou a po léčbě.

„Pilotní projekt léčby postcovidu speciálním vysokovýkonným laserem, který jsme realizovali ve spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, vypadal od začátku velmi nadějně. Zájem pacientů byl a je obrovský, výsledky jsou vynikající. Proto jsme se rozhodli si tento vysokovýkonný laser pořídit a zařadit tuto léčbu do našich standardních léčebných postupů,“ zhodnotil generální ředitel lázeňské skupiny Royal Spa Martin Plachý.

Postcovidová léčba pomocí laserové terapie dokáže nemocným během několika málo týdnů efektivně pomoci, a nemusí se tak dlouhé měsíce léčit inhalačními farmaky.

„Nyní, když covid opět nabírá na síle a trápí v tomto období znovu mnoho lidí, máme k dispozici již velmi dobře otestovanou efektivní odbornou léčbu jeho následků. Díky ní dokážeme rychle pomoci pacientům navrátit se k jejich původní kondici a kvalitě života,“ uvedla MUDr. Jana Mahdalíková, primářka lázeňského sanatoria Miramare.

Speciální léčba se skládá z pěti aplikací MLS laserové terapie v pěti po sobě jdoucích dnech, navazují respirační fyzioterapie, individuální kinezioterapie, inhalace, vodoléčba a další lázeňské procedury. Celá léčebná kúra trvá 2-3 týdny. Dokáže značně urychlit rekonvalescenci pacientů a nastartovat všechny reparační děje organismu k doléčení reverzibilních změn způsobených virovou infekcí.

Vysokovýkonná laserová terapie MLS kombinuje a synchronizuje specifické kontinuální a pulzní laserové záření ve spojení s inovativním a patentovaným kontrolním systémem Multiwave Locked System (MLS).

Pilotní projekt probíhal se zapůjčeným vysokovýkonným MLS laserem od Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně. Protože zpětná vazba pacientů na speciální terapii vysokovýkonným laserem je velmi pozitivní a výsledky pilotní studie předčily očekávání, zakoupilo lázeňské sanatorium Miramare ještě modernější robotizovaný přístroj pro aplikaci této speciální modulace laserového záření.

Lázeňské sanatorium Miramare Luhačovice je v současnosti jediným rehabilitačním zařízením ve Zlínském kraji, které inovativní léčbu postcovidového syndromu pomocí MLS laserové terapie nabízí.

Vysokovýkonná laserová terapie vedle léčby postcovidového syndromu navíc dosahuje výborných výsledků i v léčbě onemocnění pohybového aparátu, a to od nejrůznějších akutních bolestivých stavů až po chronická onemocnění způsobená degenerativními změnami.

Postcovidový syndrom: Z celosvětových průzkumů vyplývá, že postcovidovým syndromem trpí až 35 procent pacientů po prodělání infekce způsobené virem COVID-19. Mezi nejčastější příznaky postcovidového syndromu patří zvýšená únava a slabost, přetrvávající dušnost, zadýchávání, kašel, bolesti hlavy a pohybového aparátu, otoky periferních kloubů, ztráta citlivosti, čichu a chuti, kožní onemocnění a zhoršení stávajícího onemocnění (diabetes, hypertenze atd).

 

laser na šířku

tz.

 

, , , , ,
F