Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice si nechtějí nechat zdevastovat krajinu, dál se brání proti výstavbě stožárů vysokého napětí

Luhačovice si nechtějí nechat zdevastovat krajinu, dál se brání proti výstavbě stožárů vysokého napětí

Cílem distribuční společnosti je posílení dodávek energie v oblasti Slavičínska po Valašské Klobouky a nutnost propojit („zokruhovat“) novým vedením tuto lokalitu. Chápeme, že distribuční společnost řeší své logistické potřeby a snaží se zvýšit bezpečnost dodávek, ale je evidentní, že zde probíhá opakovaná snaha o nejlevnější, avšak nevyhovující řešení s fatálním dopadem do ceněného lázeňského a turistického území. Po navrácení nekvalitní a účelně vypracované dokumentace EIA investorovi, jenž je firma EG. D, máme obavu, že se investor pokusí vyvolat paniku ve smyslu, že není schopný zajistit dodávky elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že pokud se tak stane, je to jen opět účelová hra a pokračování obhajoby nekvalitní dokumentace, kterou investor předložil, protože: Pokud se jedná o posílení dodávek elektrické energie do oblasti Luhačovic, zatím investor přes opakované výzvy neposkytl informace a studie prokazující takovou potřebu (což je mu opakovaně vytýkáno). Zmíněný nedostatek a hrozbu mohl investor popsat v rámci dokumentace EIA a zároveň během tohoto procesu mohl popsat i nulovou variantu, tedy to, že zde záměr nebude zbudován.

Pokud se jedná o zvýšení bezpečnosti distribuční soustavy, již ve stávajících Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje /ZÚR ZK/ existuje i koridor Slavičín-Valašské Klobouky-Střelná. Problémovou lokalitu východně od Slavičína lze tedy jednoznačně zabezpečit i tímto záměrem, propojení je technicky možné. Slavičín je možné zásobit po stávající trase od Uherského Brodu a dále propojením vedení přes Valašské Klobouky a Střelnou (technickou úpravou linky Vsetín – Střelná). Investor nereaguje na nové technologické postupy, jenž se nabízejí, nemění strategii k podobě trasy vedení, která je dlouhodobě vnímána jako zastaralá a devastující, nepodložil jím navrhovanou trasu jako nejlepší řešení a ani nikdy neposoudil jiné varianty. Navíc stávající situaci si investor zavinil sám, a to předložením velice nekvalitní dokumentace EIA, ve které se ani nevypořádal se závěry zjišťovacího řízení. Zde je potřeba konečně tzv. sednout ke kulatému stolu a hledat všestranně přijatelné řešení, ne tlačit na zasažené obce silou.

Na závěr bych navíc rád reagoval na zamítavé stanovisko k podzemnímu vedení ze strany investora. V Česku je aktuálně v přípravě projekt, ve kterém se počítá s částečnou podzemní kabelizací sítě velmi vysokého napětí (VVN) „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ a v Evropě se využívá už cca 3 000 kilometrů podzemních kabelů vysokého napětí s ohledem na dopady pro životní prostředí nebo potřeby daného území. Mohli bychom se též inspirovat u země typu Švýcarska, země s vyspělou demokracií, která chrání svá přírodní bohatství pro budoucí generace. V této zemi vytvořili a aplikují závazný předpis pro zajištění OBJEKTIVNÍHO vyhodnocení způsobu uložení sítí VVN, a to z pohledů územního rozvoje, technologického, vlivu na životní prostředí a ekonomiky.

Marian Ležák, starosta města Luhačovice

 

S tímto vyjádřením souhlasí:

Marek Prachař, starosta obce Provodov Jaroslav Masař, starosta obce Dolní Lhota Radovan Karola, starosta obce Zádveřice-Raková František Koudelka, starosta obce Podhradí Petra Polášková, starostka obce Petrůvka Michal Špendlík, starosta obce Želechovice nad Dřevnicí

 

Stožar vn

tz.

 

 

 

, , ,
F