Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkrálová sbírka 2022 na Luhačovicku

Tříkrálová sbírka 2022 na Luhačovicku

Tříkrálová sbírka 2022 se nesla v duchu hezkého počasí a velmi vlídného přijetí lidmi. Charita Luhačovice až do poslední chvíle nevěděla, jakou formu koledování má kvůli epidemiologické situaci zvolit. Nakonec jsme se rozhodli pro všechny formy koledování. Tedy osobní koledu, statické pokladničky i on-line koledu a určitě této volby nelitujeme. Do ulic vyrazili celkem 54 skupinek.

„Někde sice neotvírali, ale tam kde otevřeli, bylo při koledování opravdu znát na lidech, že jim chybí kontakt, a to hlavně u starší generace.“ řekla Tereza Bartoníčková vedoucí skupinky, která v Luhačovicích v ulici Hradisko a V cihelně vykoledovala do pokladničky největší částku 11 355,- Kč.

Tři králové tradičně šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. I během krátké chvíle tato sbírka umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem. To potvrdil také starosta Horní Lhoty Josef Šenovský, „Člověk má dobrý pocit z vykonané práce a správného využití výtěžku.“

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 je prozatím 459.809,-Kč.

Průběžné výsledky tříkrálové sbírky 2022 (bez rozpečetění statických pokladniček).

Celkový výtěžek z koledování 8.1.2022 459 809,- Kč
Biskupice u Luhačovic 34 320,- Kč
Dolní Lhota 34 443,- Kč
Horní Lhota 33 270,- Kč
Kladná-Žilín 11 290,- Kč
Ludkovice 37 249,- Kč
Luhačovice 151 174,- Kč
Podhradí 18 000,- Kč
Polichno 13 140,- Kč
Pozlovice 68 183,- Kč
Řetechov 13 680,- Kč
Sehradice 45 060,- Kč

 

Nadále jsou k dispozici až do 16. ledna 2022 statické pokladničky a na stránkách www.trikralovasbirka.cz najdete ONLINE kasičku, kde je možné přispět až do 30. dubna 2022. Číslo účtu: 66008822/0800 a jedinečný variabilní symbol Charity Luhačovice je 777970054.

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference.

Celá tato částka se rozděluje následujícím způsobem:

  • 65% Charita Luhačovice (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů z roku 2003 organizátoři, tedy i Charita Luhačovice, ponechávají 7% v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.);
  • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze;
  • 10% dlouhodobé humanitární mise Charit ČR v zahraničí;
  • 5% celostátní projekty Charity ČR;
  • 5% zákonem povolené režie.

Velké poděkováním patří všem, kteří s námi při organizaci tříkrálového koledování na Luhačovicku spolupracovali. Děkujeme všem duchovním správcům farností, pracovníkům provozoven, obecních úřadů, prodavačům a řadě dobrovolníků, kteří se i v letošním roce nezištně zapojili a dosud zapojují. Poděkování patří také našim partnerům, kteří dovolili umístit naše tříkrálové kasičky ve svých objektech a provozovnách.

Charita Luhačovice napíná všechny své síly tak, abychom v současné situaci pomohli dle našich možností všem, kteří se na nás obrátí. K tomu bude i v letošním roce sloužit výtěžek Tříkrálové sbírky, který podpoří především stávající sociální služby Charity Luhačovice a také rodiny s dětmi a seniory v nepříznivé životní situaci.

Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé, a jste stále ochotni pomáhat.

Více informací na www.trikralovasbirka.cz.

 

TKS 2022 Pozlovice spolecna foto Antonin Miskarik

 

Foto: Antonín Miškařík

 

 

 

 

 

, , , , ,
F