Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Rekonstrukce sokolovny s podporou Zlínského kraje

Rekonstrukce sokolovny s podporou Zlínského kraje

Již v roce 2023 získají žáci Základní umělecké školy Luhačovice nové prostory pro jejich výuku. Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém posledním zasedání v listopadu schválilo dotaci ve výši 21.298.000 Kč na rekonstrukci budovy luhačovické Sokolovny, kam se ZUŠ Luhačovice po jejím dokončení má přestěhovat a kde bude mít škola své sídlo. Celková částka rekonstrukce přesáhne částku 40 milionů Kč. Investorem tohoto záměru je Město Luhačovice.

„Rekonstrukci budovy Sokolovny zahájilo Město Luhačovice v prosinci letošního roku. Jedná se o zásadní investici příštího roku, která přesáhne částku 40 mil korun,“ uvedl starosta Luhačovic Marian Ležák. Současně připomněl zásluhu Zlínského kraje na spolufinancování tohoto záměru.

„Rád bych poděkoval Zastupitelstvu Zlínského kraje za podporu a schválení dotace na obnovu nemovitosti a přípravu nového zázemí pro děti Základní umělecké školy Luhačovice ve výši 21.298.000 korun. Studenti umělecké školy mají v současnosti výuku v provizorních prostorách, proto chceme dokončit celou rekonstrukci Sokolovny do konce příštího roku. Žáci ZUŠ se tak dočkají odpovídajícího prostředí a současně zde zůstane možnost využívat tyto prostory pro tradiční kulturní akce,“ uvedl starosta.

Zřizovatelem ZUŠ Luhačovice je Zlínský kraj. Proto i vedení hejtmanství tento záměr uvítalo.

„V Luhačovicích nemá kraj vlastní budovu vhodnou k provozu základní umělecké školy. V současné době jsou obory rozptýlené, fungují často v improvizovaných podmínkách. Po dokončení rekonstrukce budou všechny obory pod jednou střechou, a navíc budou mít žáci bezpečnější cestu ze základní školy než nyní, kdy přechází frekventovanou silnici. Schválení dotace vnímám jako značný posun k vyřešení nevyhovující situace,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní zodpovědná za školství a kulturu.

Podle informací kraje, záměr uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci luhačovické Sokolovny předložil krajským zastupitelům náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za ekonomiku a finance. „Sokolovna by měla sloužit jako sídlo základní umělecké školy od roku 2023 a mohla by být využívána také k rozvoji podnikatelských aktivit Zlínského kraje, jako jsou například různá školení, semináře a tematická setkání,“ vysvětlil David Vychytil.

 

1_2 (002)

 

tz.
Město Luhačovice

 

 

, , ,
F