Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice finišují v přípravách na vyhotovení technické studie obchvatu

Luhačovice finišují v přípravách na vyhotovení technické studie obchvatu

Luhačovice finišují v přípravách na vyhotovení technické studie obchvatu města. Se záměrem seznámil starosta města Marian Ležák dopravní experty při příležitosti nedávné dopravní konferenci „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů, která se uskutečnila právě v Luhačovicích. Den zahájení dopravní konference byl současně i posledním dnem, kdy mohli zájemci zaslat nabídky do výběrového řízení na zpracování technické studie obchvatu města.

Cílem je do sedmi měsíců od vyhodnocení výběrového řízení odprezentovat tuto technickou studii s investičním záměrem a ekonomickým vyhodnocením,“ věří v jarní termín starosta Luhačovic Marian Ležák.

Pokud budeme postupovat v souladu s našimi záměry, můžeme se těšit na to, že již na jaře představíme veřejnosti technické řešení obchvatu, včetně předpokládané ceny projektu,“ doplnil.

V úvodu konference starosta Luhačovic Marian Ležák ve svém projevu nezapomněl zdůraznit, jak velký má obchvat Luhačovic strategickým význam. „Jde o projekt, který není jen o obchvatu samotného města, ale jde o důležitý projekt zařazený ministerstvem pro místní rozvoj do dokumentů územního plánování Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) s názvem Dopravní situace Luhačovic vs. ochrana přírodních léčivých zdrojů s cílem zabezpečit naše dědictví. Tady už jde především o ochranu minerálních pramenů a celého lázeňského území,“ vysvětlil.

Lázeňským městem totiž projíždí denně téměř dvacet tisíc aut, což může mít za následek zhoršení kvality životního prostředí a pramenů vyhlášeného lázeňského města, jež je jimi protkáno.

Marian Ležák tak mimo jiné na konferenci připomněl, že s realizací technické studie chce Luhačovicím pomoci i Zlínský kraj.

Uděláme maximum pro to, aby obchvat Luhačovic byl co nejdříve. Stejně jako u obchvatu jiných měst, kde v jejich území vidíme, že při dnešním dopravním zatížení jsou ta jediná cesta, jak města udržet v komfortu. Chceme se ale za Luhačovice postavit a přispět k tomu, aby tam byl obchvat co nejdříve,“ zdůraznil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Realizaci obchvatu považuji za zásadní prioritu v rozvoji města. Proto je důležité udělat po územní studii další krok v podobě technické studie. Pozitivní informací v souvislosti s tímto záměrem je, že město Luhačovice vnímá podporu jak ze strany kraje, tak ze strany státu, “dodal Marian Ležák. Právě v souvislosti s technickou studií vydávají v současnosti k ní dotčená ministerstva a organizace svá stanoviska, jedno z prvních vyjádření poskytlo ministerstvo zdravotnictví. Záměr vybudování silničního obchvatu lázeňským městem vítá i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Velice oceňuji, že město Luhačovice je již ve fázi přípravy technické studie obchvatu a udělá se tak další krok, který bude směřovat k ochraně léčebně minerálních pramenů a celého lázeňského území se zřetelem na zájmy obyvatel města, ale především z hlediska ochrany přírody v tomto lázeňském místě. Snahu o nápravu stávajícího neúnosného stavu plně podporuji,“ vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se se situací tranzitní dopravy v Luhačovicích osobně seznámil a považuje ji za alarmující.

 

Slova podpory přišla i z ministerstva dopravy. „Obecně vítáme, když města mají iniciativu a snaží se svoji situaci formou přeložek nižších tříd ve spolupráci s kraji řešit. Obzvláště v Luhačovicích vnímám tuto snahu jako logickou, protože se jedná o vyhlášenou lázeňskou oblast i se zahraniční klientelou. Minerální prameny jsou dědictvím, které bychom si měli uchovat.“ komentoval situaci i náměstek ministra dopravy Luděk Sosna.

Posun vpřed – tak vidí situaci kolem realizace záměru luhačovického obchvatu organizátor konference a expert na dopravní stavby Libor Lukáš. „Ledy se konečně hnuly, úvodní fáze přípravy tohoto projektu začala a záměr tedy směřuje k tomu, aby byly Luhačovice konečně ušetřeny tranzitní dopravy. Doufám, že se v blízkém horizontu dočkáme získání potřebných povolení a zahájení stavby,“ uvedl.

 

Následný krok po vypracování technické studie s ekonomickým vyhodnocením bude podle starosty Luhačovic posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a později další projekční stupně vedoucí k realizaci stavby.

Pokud se bude situace dále vyvíjet podle našich představ, projedou se po obchvatu Luhačovic první vozidla již za osm let,“ věří Marian Ležák. Město Luhačovice podle něj čeká nelehký osmiletý kolotoč stavebních řízení, dalších příprav a samotné výstavby tolik potřebného obchvatu.

 

tz.

 

 

 

, , , , , ,
F