Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Den prarodičů a seniorů na farní zahradě v Pozlovicích

Den prarodičů a seniorů na farní zahradě v Pozlovicích

V neděli 18. července 2021 se uskutečnil první Den prarodičů a seniorů na farní zahradě v Pozlovicích, který uspořádala Římskokatolická farnost Luhačovice a Pozlovice. Inspirací k uskutečnění této události bylo vyhlášení Světového dne prarodičů a seniorů na 25. července papežem Františkem.

 

Svatý otec vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů již v únoru tohoto roku. Bude se konat vždy 4. neděli v červenci v blízkosti památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Jeho přáním bylo, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině.

 

Potěšilo nás, že ke spolupráci na této akci přizvala Farnost Luhačovice a Pozlovice i naši Charitu Luhačovice.

V rámci nedělního odpoledne byla požehnána a otevřena nově opravená farní budova, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout. Po celou dobu hrála k poslechu harmonika a k dispozici bylo také bohaté občerstvení. Děti i jejich prarodiče se vyžili při rukodělných a sportovních aktivitách. Na závěr byl promítnut film o Fatimě. Jako milou pozornost od místního pana faráře Jana Stona obdrželi senioři lahvičku s požehnanou vodou z Lurd, které nedávno s některými farníky navštívil.

 

Charita Luhačovice zde měla také svůj stánek s informacemi o svých službách. K dalším našim aktivitám patřil také trénink paměti či ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek. Bylo možné si zakoupit i výrobky Denního stacionáře Charity Luhačovice a podpořit tak naši činnost.

 

Děkujeme všem za spolupráci, pomoc s přípravou akce a příjemně strávené nedělní odpoledne.

 

 

tz.
Mgr. Anna Martincová
Foto: Charita Luhačovice

 

 

, , , , , , ,
F