Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Po celý květen návštěvníky Luhačovic potěší v ulicích výstava poezie z lázní 30. let

Po celý květen návštěvníky Luhačovic potěší v ulicích výstava poezie z lázní 30. let

V těchto dnech byla v centru Luhačovic nainstalována exteriérová výstava Zapomenuté verše. S nostalgií přibližuje básněmi z 30. let milostnou atmosféru, která doprovázela společenský život během lázeňských pobytů. Historický materiál je čerpán z archivních periodik, konkrétně z Lázeňských zpravodajů luhačovských z let 1931 – 1934. Výstava bude k vidění po celý květen. „Jde o autorské milostné básně, psané bezprostředně s čistě právě prožitou inspirací, které tak úžasným způsobem zachycují pro nás důležité autenticky přibližující pocity a nevšední zážitky i láskyplné příběhy, i v humorném stylu a nadsázkou, které zde lázeňští pacienti ve volných chvílích mezi léčbou prožívali,“ přiblížila za Městský dům kultury Elektra, který výstavu připravil, spoluautorka expozice Regina Bittová. Jak dodává, básně z třicátých let jsou jedinečné tím, že tehdy zcela běžně patřily ke zdejšímu lázeňskému životu. „Je nádherné, jak kdysi tak známý způsob sdílení ve verších, byl i veřejně publikován. Dnes si můžeme tedy velmi živě představit, prostřednictvím veršů, jak kdysi stavy lásky, duše i srdce uměli lidé kultivovaně popisovat, vyjadřovat a tím rozumět svým pocitům, emocím, což nám v dnešním světě občas již chybí,“ dodala Bittová.

Básně, které podtrhují májovou atmosféru jara a lásky, jsou umístěny na kmenech stromů podél části Masarykovy ulice. Trasa výstavy jde na jedné straně od cukrárny u kruhového objezdu v centru, hned několik textů je umístěno na skupince stromů u Městského domu Kultury Elektra a verše jsou k vidění i na dalších stromech podél hlavní cesty až k odbočce směrem k nádraží. V Nádražní ulici směrem k dopravnímu terminálu jsou poslední z textů a na této straně končí exteriérová výstava na nádraží. Samozřejmě si ji lidé mohu prohlédnout i v opačném směru od nádraží do centra. Celkově takto místní veřejnost i všechny návštěvníky lázní potěší necelá padesátka krásných poetických textů.

zapomenute verse

tz.

 

 

 

, , ,
F