Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice změnily trend, počet obyvatel města začal růst

Luhačovice změnily trend, počet obyvatel města začal růst

V uplynulém roce 2020 zaznamenaly Luhačovice přírůstek obyvatel, což je vítaná změna oproti dlouhodobému trendu, kdy lázeňskému městu občanů ubývalo. K 31. 12. 2020 měly Luhačovice celkem 5.046 občanů, což je více než na konci roku 2019. Údaje vychází z evidence obyvatel vedené správním odborem luhačovické radnice. Podařilo se tak zastavit úbytek počtu občanů, se kterým se město potýkalo dlouhá léta. Zatímco ke konci roku 2000 byl jejich počet 5.687, v roce 2010 už měly Luhačovice jen 5.296 obyvatel. Dlouhodobý pokles dále pokračoval i v posledním desetiletí. K 31. 12. 2019 se počet obyvatel zastavil na zatím nejnižším čísle 5.042. Jak sdělil starosta Marian Ležák, vedení města tento posun bere jako zlom, který přináší dobrou perspektivu do dalších let.

„Jsme velmi rádi, že se nám daří měnit dlouhodobý trend, kdy počet stálých obyvatel s trvalým pobytem klesal. Věřím, že se tak projevují všechny naše snahy rozvíjet město a nabídnout lidem Luhačovice jako skvělé moderní místo k běžnému životu s tím, že tu máme jako bonus jedinečnou atmosféru krásných historických lázní. Investujeme do infrastruktury, snažíme se všemi možnými prostředky podporovat místní obyvatele, od seniorů po mladé rodiny. Opravujeme chodníky a ulice, otevřeli jsme moderní dopravní terminál, modernizujeme základní školu, ve městě slouží nový skatepark i seniortaxi,“ poznamenal starosta.

Oproti roku 2019 přibylo Luhačovicím obyvatel i přesto, že v roce 2020 se tu narodilo méně dětí a bylo zaznamenáno více zemřelých než o rok dříve. Nově přihlášených obyvatel v roce 2020 bylo celkově 127. „To ukazuje jasný trend, že lidé chtějí přicházet do našeho města a být občany Luhačovic. Zásadní problém vnímáme v dostupnosti bydlení, a proto připravujeme změnu územního plánu. I přes zásadní finanční propady v rozpočtu se připravují další projekty v oblasti obnovy infrastruktury. Na opakované přání občanů chceme řešit také parkovaní na sídlištích a i zde připravit model, který zvýhodní obyvatele s trvalým bydlištěm. S obyvateli se snažíme intenzivně komunikovat mimo jiné pomocí nedávno představené mobilní aplikace. Před současnými omezeními jsme také zavedli pravidelné debaty s veřejností, obnovili po letech slavnosti vítání občánků a zavedli setkání jubilantů,“ poznamenal starosta. Současní obyvatelé i lidé přicházející žít do našeho města oceňují také to, že Luhačovice patří v policejních statistikách mezi nejbezpečnější lokality, což je v dnešní době pro výběr bydliště určitě důležité kritérium.

„Věřím, že všechna pozitiva, která Luhačovice nabízejí, budou lákat k životu u nás stále více lidí a další přírůstek obyvatel s trvalým bydlištěm v Luhačovicích zaznamenáme i v tomto roce,“ uzavřel starosta.

Luhačovice-zima

tz.
Město Luhačovice

 

 

, ,
F