Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium a obecně závazné vyhlášky o poplatcích

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium a obecně závazné vyhlášky o poplatcích

Luhačovice budou v začátku roku 2021 hospodařit podle rozpočtového provizoria.  Zastupitelstvo města Luhačovice o tom rozhodlo na svém řádném zasedání 10. prosince.

„V rozpočtovém provizoriu hospodaříme zkraje roku již tradičně. Před schválením řádného rozpočtu je totiž výhodnější znát přesnější odhad příjmů města, který je jasnější v návaznosti na informace o výběru daní právě až po Novém roce.  Počkat si na přesnější údaje je důležité zejména v této době, kdy je jasné, že příjmy města budou daleko nižší. Omezující opatření státu mají totiž těžký dopad především na chod některých našich příspěvkových organizací, které nemohou vydělávat na svůj provoz, a zároveň jim není umožněno čerpat žádné státní dotace. Navíc stejně jako u ostatních měst a obcí i u nás bude kvůli vládním opatřením citelný propad příjmu financí z přerozdělených daní. O to více potřebujeme sestavit rozpočet pro rok 2021 s mimořádnou precizností a účelným využitím všech dostupných prostředků,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Při rozpočtovém provizoriu město může, až na přesně stanovené výjimky, utratit každý měsíc jen částku, která odpovídá 1/12 výdajů v rozpočtu předchozího roku. Řádný rozpočet na rok 2021 budou zastupitelé schvalovat na svém březnovém zasedání.

Kromě rozpočtového provizoria se zastupitelé zabývali také schválením sazby poplatků, které občané odvádějí za svoz a likvidaci komunálního odpadu. I v příštím roce se bude platit tak jako letos 650 Kč. „Poplatek pro občany už několik let nezvyšujeme, a také pro příští rok zůstane jeho výše stejná. Město nebude zvyšovat poplatky za odpad, i když náklady na svoz a likvidaci jsou stále vyšší. Snažíme se to řešit úsporami v systému odpadového hospodářství a v jeho zefektivnění například tím, že sběrný dvůr slouží opravdu jen občanům města nebo zvýšenou kontrolou uzavřených smluv na likvidaci odpadu u všech podnikajících subjektů. K dobrému fungování odpadového hospodářství ve městě přispívají sami občané, kteří uvědoměle třídí odpad,“ poznamenal starosta Ležák.

Na prosincovém zastupitelstvu byla schválena i Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu. „Na základě novely zákona o poplatcích může být stanovena jeho sazba až na 50 Kč za osobu a den. I když mnohá města se rozhodla pro toto maximum, my jsme se vydali cestou pouze částečného navýšení na 30 Kč. Chceme tím v příštím roce podpořit úspěšné nastartování cestovního ruchu,“ vysvětlil starosta.

Luhačovice tak nabídnou v roce 2021 návštěvníkům zajímavý benefit. Ušetřené peníze mohou hostům posloužit například k financování o něco delšího pobytu nebo k využití více nabízených služeb, což pro město i místní podnikatele přinese zpětně vítaný ekonomický efekt.

Luhačovice-oslavily-30.-výročí-obnovení-demokracie-34

tz.

 

, , , , ,
F