Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tradiční „Bazárek vánočního cukroví“ provoněl místní kostely

Tradiční „Bazárek vánočního cukroví“ provoněl místní kostely

V neděli 20. prosince, čtvrtou adventní neděli, bylo v předsálí kostelů po mších svatých v Luhačovicích, Pozlovicích, Horní Lhotě a v Dolní Lhotě nabízeno vánoční cukroví. Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí Charity Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco „dobrého“ z vlastních dobrot.

 

Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:

V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích                                          6.611,- Kč.

V kostele sv. Martina v Pozlovicích                                             6.479,- Kč.

V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě                                          1.892,- Kč.

V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě                   2.779,- Kč.

 

Do Bazárku vánočního cukroví 2020 přispěli: Pekárna a Cukrárna Merkur – Petr Chmela, manželé Paszetenkovi a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti. Všem srdečně děkujeme!!!

 

Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví je 17.761,- Kč a bude využit na činnost Charity Luhačovice, která vám nabízí terénní pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

„Děkujeme za Vaše dary. O to víc je pro nás potěšující, že v této složité době se stále najdou lidé, kteří jsou nás ochotni podpořit. Tuto akci považujeme za úspěšnou i vzhledem k snížení kapacity účastníků při bohoslužbách v kostelích.“ Dodává sociální pracovnice Charity Luhačovice Anna Martincová.

 

Děkujeme za Vaše příspěvky, dobrou vůli podpořit touto sbírkou naši činnost a děkujeme všem, kdo se jí zúčastnili. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s chystáním a prodejem cukroví.

 

Cukroví 2020

tz.
Mgr. Anna Martincová

 

, , , , , , , ,
F