Úvodní strana » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » ŠKOLSTVÍ » Město připravilo žákům s předstihem vánoční překvapení, dostali nové třídy

Město připravilo žákům s předstihem vánoční překvapení, dostali nové třídy

Hotel Vega Zima

Káva banner (720x80)

 

Vánoční dárek v podobě nových učeben si s předstihem už 4. prosince s chutí doslova rozbalili prvňáci a druháci, kteří chodí do Základní školy Luhačovice. Krásné překvapení si užili díky dokončení jedné z největších letošních investic města. Za 6,1 milionu Kč se v hlavní budově ZŠ nejen kompletně zrekonstruovaly 4 učebny, ale dělaly se předtím i zásadní stavební úpravy, které vyřešily problémy objektu se statikou.

„Školství patří mezi naše priority a v jeho další modernizaci chceme pokračovat. První a druhé třídy se přesunuly do hlavní budovy, protože objekt bývalých jeslí bude sloužit po přesunu ze zámku Domu dětí a mládeže. Snažili jsme se novými třídami nabídnout dětem co nejkomfortnější prostředí. Myslím, že nové učebny jsou pro ně opravdu skvělým dárkem a budou se jim líbit,“ poznamenal starosta Marian Ležák, který se předávání tříd žákům osobně účastnil. Bylo vidět, že kluci a děvčata díky dárku prožili radostné chvíle jako u vánočního stromečku, navíc i ten byl také v každé z učeben přichystán. Atmosféru dotvářelo i to, že děti si skutečně mohly své překvapení „rozbalit,“ roztržením dárkového papíru, který kryl pro tuto malou slavnost každý ze vstupů do nových tříd.

U předání učeben nechyběl ani místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci investice města a doplňuje tak podrobnější informace k průběhu rekonstrukce. „Práce začaly před letními prázdninami. Realizační firma 3V & H, s.r.o. nejprve provedla statické zajištění základových konstrukcí, vybudovala nové podlahové desky a podlahy v učebnách a sanovala praskliny. Po vyzrání betonu mohly pokračovat práce v interiéru, které zahrnovaly především výmalbu, pokládku betonových krytin a instalaci nového nábytku. Celkové náklady akce ve výši 6,1 milionu jsou včetně projektové přípravy a jsou hrazeny z rozpočtu města Luhačovice,“ sdělil Šůstek.  Také místostarosta věří, že dokončení této významné investice přineslo do školy pěkný předvánoční dárek. „Přeji dětem i učitelkám a učitelům, aby se jim v nových prostorách příjemně pracovalo a vzdělávalo,“ dodal místostarosta.

Že jsou děti nadšené, bylo vidět na první pohled. Na otázku, co se jim líbí, hned nadšeně volaly: „Všechno! Ty šuplíky! Nejvíc koberec!“ Pestré koberce, na kterých se dají v rámci výuky dělat nejrůznější aktivity, si žáci s nadšením hned také vyzkoušeli. Radostným dárkem jsou nové učebny nejen pro děti, ale také pro pedagogy. „Všechno je krásně nové, barevné, voňavé. A hlavně je tu ve třídě spousta míst na uložení věcí. I každé dítě tu má svůj šuplík. Doteď se používaly papírové krabice, toto nové řešení je daleko lepší, nebude se nic povalovat po parapetech,“ ocenila například třídní učitelka 2. A Dana Kubíková.

S dokončením učeben je velmi spokojen i ředitel školy Pavel Kurtin.

„Jsem rád, že se vše povedlo a náročné přesuny a stěhování už máme za sebou. Děti prvních a druhých tříd mají krásné učebny a díky odpočivadlům na chodbě také příjemné posezení. Vše je hravé a veselé, chodby mají nové korkové obložení, které se využije částečně jako nástěnka. Některé věci budou ještě do tříd doplněny – projektory a magnetické tabule,“ dodal ředitel. „Chci poděkovat všem učitelům, učitelkám a nepedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přesunu tříd, trávili zde mnoho hodin po pracovní době,“ vyzdvihl ředitel.

V dalších investicích do školství chce město pokračovat i v budoucnu. „V rámci ZŠ by mělo jít o úpravy jídelny a vylepšení interiérů školní družiny. Samozřejmě vše bude záležet na finančních možnostech města a případné možnosti čerpání dotací,“ nastínil starosta Marian Ležák. Jak dodal, v plánech města je ale například i úprava zahrady Mateřské školy nebo okolí objektu, kam se přesouvá DDM.

stažený soubor

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

 

Komentáře

komentářů

, , , ,
F