Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Cestujícím v Luhačovicích slouží nový dopravní terminál

Cestujícím v Luhačovicích slouží nový dopravní terminál

Občané i návštěvníci Luhačovic od října využívají moderní dopravní terminál. V prvních říjnových dnech se ještě doplňovala část mobiliáře a dokončovaly se parkové úpravy. Kompletní rekonstrukce autobusového nádraží byla největší letošní investicí města a přináší cestujícím lepší komfort při přestupu mezi různými druhy dopravy i větší bezpečnost a moderní řešení celého prostoru.

„Kromě kompletní rekonstrukce nástupišť, povrchů silnice a souvisejících ploch byla u nádraží vybudována zcela nová okružní křižovatka, která nahradila původní křižovatku a točnu pro autobusy. V prostoru okružní křižovatky vznikla i nová parkovací místa pro stání do 5 minut, která jsou určena hlavně pro snadné vysedání dětí, které rodiče přivážejí ráno auty do nedaleké školy. Další parkovací místa pro krátkodobé stání jsou i vedle budovy vlakového nádraží,“ uvedl místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci investice města.  Celkově prostor dopravního terminálu nabízí řadu moderních řešení. „Autobusovým nádražím prochází bezbariérové komunikace pro pěší, nové jsou přechody pro chodce i veřejné osvětlení. Osvětlené jsou na rozdíl od původních zastávek nové prostorné prosklené přístřešky pro cestující. Nechybí v nich možnost prezentace města nebo dalších subjektů v tzv. citylightech. Moderní přístřešky jsou navíc realizovány jako tzv. zelené zastávky, protože jejich střechy jsou osázený zelení. V křižovatce u nového terminálu přibyla také nová zábradlí, která zamezují vstup do vozovky mimo přechod. Na nádraží nechybí samozřejmě ani elektronická tabule s příjezdy a odjezdy spojů nebo moderní stojany pro kola,“ doplnil Šůstek.

Rekonstrukce autobusového nádraží probíhala od května a zhotovitelem byla firma COLAS CZ, a.s.
„Rozsah rekonstrukce a zároveň poměrně stísněné podmínky na staveništi si vyžádaly i úplnou uzavírku autobusového nádraží a okolí. Po dobu stavby autobusy zastavovaly u dočasných nástupišť, vytvořených za budovou sousedícího vlakového nádraží. Stavba byla rozdělena do 3 etap v závislosti na tom, jak moc byl omezen průjezd kolem nádraží. Náklady stavby dosáhly 18,2 milionů Kč. Projekt „Terminál Luhačovice“ je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Městu se na nový terminál podařila získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši cca 7 milionů Kč,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku Magdalena Blahová.

To, že se městu podařilo vybudovat moderní terminál je i dobrou vizitkou Luhačovic pro návštěvníky. Prostorem autobusového nádraží sem totiž každoročně míří tisíce turistů a lázeňských hostů. Jak nastínil starosta Marian Ležák, rekonstrukce byla ale velmi důležitá právě i pro místní občany, stejně jako pro ty, kdo do Luhačovic denně dojíždějí do školy nebo za prací. „Za hlavní považuji, že se díky opravě nádraží významně zvýšila bezpečnost cestujících i všech, kdo kolem nádraží prochází. Jsem rád, že příjemné prostředí nového terminálu navíc přináší do našeho města další ekologické prvky,“ doplnil starosta Ležák.

Město původně v půli října plánovalo i slavnostní symbolické otevření terminálu, ale kvůli současným opatřením od akce muselo ustoupit.

 

Nádraží Luhačovice

tz.
Foto: J. Dostál

 

, , ,
F