Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Řetechov zdobí nové odpočinkové prostranství s lavičkami

Řetechov zdobí nové odpočinkové prostranství s lavičkami

Další zvelebování místních částí Luhačovic v těchto dnech pokračovalo v Řetechově. Doplněn tam byl mobiliář pro nedávno vybudované odpočinkové prostranství u místní hasičárny.

„Místní části jsou nedílnou součástí Luhačovic a tak se snažíme je zvelebovat, přestože v mnoha  jiných projektech musíme kvůli současné ekonomické situaci škrtat,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

Do Řetechova bylo 2. června umístěno celkem pět nových laviček. Tři rozmístili pracovníci Technických služeb Luhačovice na odpočinkové prostranství. Další lavička našla místo u košaté lípy před místním hostincem a jeden kus rozšířil mobiliář místní autobusové zastávky. „Na pořízení těchto laviček bylo vynaloženo cca 20 tisíc Kč,“ poznamenal ředitel TS Luhačovice Josef Pučalík.

Snahy samosprávy zvelebovat nejen centrum lázeňského města, ale také okrajové části, které k Luhačovicím patří, se samozřejmě netýkají pouze Řetechova. Například v další místní části Kladná Žilín byl nedávno instalován nový obecní rozhlas. Nyní probíhá hlášení prostřednictvím počítače, což umožňuje pořízení digitálního záznamu hlášení, načasování či hlášení na dálku přes mobilní telefon. Nově je hlášení slyšet také na kladnožilínských pasekách, kde rozhlas dosud nebyl vůbec. Součástí je i varovný systém v případě mimořádných událostí. Výhodou je, že lze hlášení směřovat pouze do vybraných hlásičů pro případ, že se informace týká pouze některé části obce.

 

lav1

 

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

, ,
F