Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice schválily rozpočet, na rozsáhlé investice dají téměř 50 milionů

Luhačovice schválily rozpočet, na rozsáhlé investice dají téměř 50 milionů

Masivní investice přináší letošní rozpočet města Luhačovice, který schválili zastupitelé na svém zasedání 20. února. Město bude v tomto roce hospodařit s celkově cca 170 miliony Kč, z toho téměř třetina jde na investice, a to celkem více než 48,5 milionů Kč.

„Naše pětitisícové město se snažíme intenzivně rozvíjet. Největší podíl financí bude na obnovu infrastruktury, a to 21 milionů, což je cca 43% z plánovaných investic. Pokračujeme v postupných rekonstrukcích komunikací a parkovacích ploch, ale nejvýznamnější investicí bude přebudování autobusového nádraží v moderní dopravní terminál s ekologickými prvky,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

„Další významná část investic půjde do školství, a to téměř 10,5 milionů Kč, což je bezmála 22% celkového objemu investic. V souvislosti s restitucí budovy zámku nás čeká náročné stěhování organizací ZUŠ a DDM do nových prostorů. Hlavní investice v oblasti školství půjde do stavebních úprav hlavní budovy ZŠ a její adaptaci pro stěhování 1. a 2. tříd. V základní škole zároveň proběhne dovybavení školní kuchyně v hodnotě 850 tis. a přes 1,1 milionu investujeme do moderní formy výuky v podobě plnohodnotného systému digitalizace všech učeben,“ dodal starosta.

Mezi ostatní investice patří revitalizace zeleně nebo podpora veřejné vybavenosti místních částí Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Spolky a neziskové organizace v oblasti kultury, sportu a charity budou podpořeny formou individuálních dotací z rozpočtu ve výši cca 3 milionů Kč.

Zbytek plánovaných výdajů města tvoří zejména náklady na provoz příspěvkových organizací a městského úřadu. Celkové předpokládané příjmy rozpočtu jsou plánovány na cca 137,8 milionů Kč. Rozpočet je tedy schodkový. Prostředky, které město nezíská z daní a dalších příjmů, dokryje rezervami z minulých let a z již dříve uzavřeného úvěru.

tz.

 

, , ,
F