Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Zástupci ministerstev šesti evropských zemí se setkali v Luhačovicích

Zástupci ministerstev šesti evropských zemí se setkali v Luhačovicích

Ve dnech 4. – 5. 12. se v Luhačovicích uskutečnilo Mezinárodní fórum k tématu veřejné správy, které pořádalo Ministerstvo vnitra v rámci českého předsednictví Visegrádské čtyřky. Fóra se zúčastnili kromě představitelů států V4 (tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska) také zástupci Rakouska a Slovinska. Za ČR delegaci vedl JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Také za SR a Polsko se účastnili představitelé ministerstev vnitra těchto států, Maďarsko vyslalo zástupce ministerstva spravedlnosti, Slovinsko a Rakousko představitele ministerstev zaměřených přímo na veřejnou správu. V rámci jednotlivých tematických bloků se řešila témata jako je rozvoj veřejné správy v území, e-služby, inovace ve veřejné správě nebo Open Government, tedy způsoby zapojování občanů do chodu veřejné správy. Účastníci fóra diskutovali o výzvách v oblasti veřejné správy, kterým čelí všechny zúčastněné státy, a předávali si dobrou praxi. V úvodu setkání v lázeňském městě přivítal hosty starosta Luhačovic Marian Ležák.

„Jsem velmi rád, že Luhačovice jsou stále častěji dějištěm významných setkání, včetně takovýchto mezinárodních akcí nejvyšší úrovně. Do příjemného prostředí našeho města každoročně zavítají na nejrůznější společná jednání a odborné kongresy tisíce účastníků, včetně řady zahraničních odborníků. Z bohatého výčtů takovýchto akcí lze zmínit například každoroční mezinárodní konferenci věnovanou dopravě, setkání starostů Zlínského kraje, celostátní setkání tajemníků městských úřadů, celostátní setkání zástupců infocenter, Diabetologické dny nebo nedávno konané Dny zahradní a krajinářské tvorby. Vnímáme, že o Luhačovice je jako o centrum takovýchto akcí stále větší zájem a těší mě, že se naše město stalo nejen oblíbenou lázeňskou destinaci, ale i vyhledávaným centrem kongresové turistiky,“ poznamenal starosta Ležák.

Město se snaží samo k tomuto trendu přispívat, o čemž svědčí právě fórum pořádané v Luhačovicích rámci českého předsednictví V4.

„Když jsme tuto akci připravovali, pan starosta nám navrhl její uspořádání právě v Luhačovicích a nabídl součinnost místní radnice při organizaci setkání. Luhačovice jsou krásné lázeňské město s atmosférou a rozhodli jsme se pro něj i díky poloze vůči zúčastněným zemím.  Je to odtud blízko na Slovensko, ale i do dalších států V4,“ uvedl David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra.

Centrem setkání pořádaného v rámci českého předsednictví V4 byl luhačovický Společenský dům. Kromě oficiálních jednání byla součástí také neformální část. Při společenském večeru nechybělo folklorní vystoupení, prezentující místní lidovou kulturu.

 

v4

 

tz.
Foto: Jan Dostál

 

 

, ,
F