Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » V Luhačovicích odhlasovali další zajímavé projekty podporující ekologii

V Luhačovicích odhlasovali další zajímavé projekty podporující ekologii

Také prosincové zasedání luhačovického zastupitelstva svědčí o tom, že se Luhačovice profilují nejen jako město lázeňské, ale také město, které se snaží citlivě přistupovat k životnímu prostředí a podporovat správné ekologické návyky. Různá opatření týkající se ekologie se řešila hned v několika bodech jednání. Měla by přinést například novou výsadbu zeleně jak v městě Luhačovice, tak i v místní části Polichno. „Schválili jsme podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí zaměřeného na obnovu a výsadbu sídelní zeleně. Týkat by se měla vytipovaných lokalit našeho města podle už zpracované analýzy. Odhlasovali jsme rovněž projekt přírodní zahrady v ZŠ, pro jehož financování chceme využít dotace z výzvy Ministerstva životního prostředí. Projekt spočívá v úpravě části školního pozemku na prostor vhodný pro venkovní výuku, což jistě posílí kontakt dětí s přírodou a jejich ekologické vnímání. S pomocí další dotace pokračujeme také v ekologickém nakládání s odpady a rozšíříme třídění o nové nádoby. Zastupitelstvo jednalo také o problematice související s udržením vody v krajině, což by měl podpořit další z projektů.“ informoval starosta Marian Ležák.

„Schválili jsme podání žádosti o dotaci z OP Životní prostředí na základě dotační výzvy zaměřené a hospodaření se srážkovými vodami. Záměrem je výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné  povrchy na parkovišti  za Alfa marketem, na komunikaci vedle sokolovny, na části parkoviště u lázeňských garáží a při rozšíření parkovací plochy v ul. Družstevní před mostem k Zahradní čtvrti,“ nastínil místostarosta Jiří Šůstek. Ekologického nakládání s odpady se týká další podpořená žádost o dotaci z OP Životní prostředí. Sdružení měst a obcí Východní Moravy společně s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy připravují společný projekt, do kterého se mohou zapojit města a obce Zlínského kraje a Luhačovice o účast mají zájem. „Dotace je poskytována ve výši 85 % a my bychom chtěli pro naše Technické služby pořídit nádoby na tříděný odpad, případně také evidenční systém, a to celkově za cca 3 miliony Kč,“ osvětlil ředitel TS Luhačovice Josef Pučalík.

„Snažíme se zapojovat co nejvíce do všech možných projektů, které mají ekologickou povahu. O našem přístupu svědčí i to, že byly zastupitelstvem schváleny rovněž finance na elektrokolo, které věnuje město do tomboly pro náš první městský ples jako hlavní cenu. Také  tímto způsobem chceme k ekologickému chování lidi motivovat a upozorňovat na nutnost ohleduplného přístupu k životnímu prostředí například právě ve využívání dopravy, která je ekologičtější alternativou oproti automobilismu,“ dodal starosta.

tz.

 

, ,
F