Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Adventní benefiční koncert pro Charitu Luhačovice pomůže se zakoupením invalidního vozíku

Adventní benefiční koncert pro Charitu Luhačovice pomůže se zakoupením invalidního vozíku

V pátek 6. prosince se v kostele Svaté rodiny v Luhačovicích uskutečnil již dvanáctý Adventní benefiční koncert pro Charitu Luhačovice. Na podporu letošní benefiční akce vystoupily místní scholy.

Ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS. zahájila koncert těmito děkovnými slovy:

„Je úžasné, že se tu můžeme společně setkat již podvanácté. Naše charita v letošním roce slavila 15. výročí od svého založení a pořádané benefiční koncerty jsou tedy trošku mladší tradicí. Díky našim nedocenitelným účinkujícím, můžeme načerpat krásnou předvánoční atmosféru. Tyto adventní dny nám připomínají, že je dobré v životě zpomalit a přes Vánoční shon se zamyslet, co je v životě důležité. Jménem všech pracovníků a uživatelů děkuji všem, kteří jste se rozhodli dnešní večer podpořit, ať již svým vystoupením, účastí nebo finančním příspěvkem. Děkujeme za podporu celé této akce také farnosti Luhačovice, otci Hubertu Wojcikovi i Městu Luhačovice. Děkuji všem okolním obcím a firmám, které se nás letos rozhodli podporovat.“

Krátké slovo pronesl také Ing. Jiří Šůstek, místostarosta Města Luhačovice, který Charitě Luhačovice poděkoval za poskytování sociálních služeb pro občany města a připomenul důležitost naší organizace.

Jako první vystoupila Dětská scholička z Luhačovic. Dětská schola se schází pravidelněji již druhým rokem a doprovází svým zpěvem ranní mši svatou. Tvoří ji děti od 3 do 13 let, se kterými si rádi zazpívají i jejich rodiče.

Po nich se představila Chválová schola z Dolní Lhoty. Řečeno slovy jednoho z jeho členů: „Bůh nepotřebuje krásné obrazy, špičkovou aparaturu, bezchybné hudebníky, talentované umělce nebo dokonale bezchybné křesťany. Touží hlavně po upřímném a přátelském vztahu s člověkem. O to se během večerů chval snažíme – společně s lidmi předkládáme Bohu nejen díky, ale také sebe a to, co zrovna prožíváme.“

Těší nás, že se také našli lidé, kteří byli ochotni jak aktivní účastí, tak i finanční podporou podat Charitě Luhačovice pomocnou ruku.

Vstupné na tuto událost bylo dobrovolné a výtěžek z benefičního koncertu byl celkem 5.653,- Kč. Výtěžek bude použít na nákup mechanického invalidního vozíku pro uživatele služeb Charity.

Děkujeme vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli a dali nám tak najevo, že Charita Luhačovice je pro vás důležitá.

Za Charitu Luhačovice vám přejeme, příjemně prožitou dobu adventní až do radostných Vánoc.

 

Char6.12.19

tz.

 

 

, , ,
F