Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice zavádí pro své starší občany službu Senior taxi

Luhačovice zavádí pro své starší občany službu Senior taxi

 

Dotovanou službu Senior taxi pro občany nad 70 let zavádí město Luhačovice. Starší lidé s bydlištěm v samotných Luhačovicích i v místních částech města Řetechov, Kladná Žilín a Polichno se tak už brzy snáze dostanou například k lékaři, do obchodu či na poštu. Součástí služby má být i pomoc s nastupováním a vystupováním nebo se zavazadly, protože právě to může některým seniorům působit kvůli jejich zdravotnímu stavu potíže. „Senior taxi bude v provozu od 1. září a do konce roku bude probíhat zkušební provoz, který ověří zájem o službu a nastavení podmínek,“ vysvětlil místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek, v jehož kompetencích je také sociální oblast.

A jak bude systém fungovat? „Senioři, kteří budou mít o službu zájem, se musí zaregistrovat, a to přes informační centrum našeho Městského domu kultury Elektra. Na základě registrace pak obdrží několik speciálních jízdenek. Za jednu konkrétní jízdu Senior taxi pak uživatelé zaplatí touto jízdenkou a paušálním doplatkem ve výši 30,- Kč,“ nastínil místostarosta. Doplnil rovněž, že v opodstatněných případech, kdy by si nemohl senior lístky sám kvůli zhoršené mobilitě vyzvednout, bude možné formality vyřešit na základě plné moci i blízkou osobou.

Dotovaná služba bude poskytována jen prověřenými taxikáři zapojenými do programu Senior taxi. Zvýhodněnou jízdu budou moci starší občané využívat v pracovních dnech v době od 7.00 do 16.00 hod. „Služba financovaná městem má usnadnit starším spoluobčanům, aby si mohli vyřídit své nejnutnější běžné záležitosti. Aby byly prostředky, které na projekt dáme, opravdu účelně vynaloženy, je určen seznam možných cílových míst jízdy. Patří sem úřady, ordinace lékařů, pošta, lékárny, hřbitov, nádraží, kostel, obchod, kulturní dům, zařízení sociálních služeb v katastru města a samozřejmě místo, které je trvalým bydlištěm seniora. Zavedení Senior taxi považujeme rozhodně za krok správným směrem. Uvidíme, jak se současné nastavení osvědčí. Chci ale ujistit, že jsme připraveni seniorům vyjít vstříc. Pokud se z praxe ukáže, že by podstatná část uživatelů potřebovala podmínky služby přenastavit, určitě k tomu přihlédneme,“ ujistil místostarosta.

Vedení města je ovšem přesvědčeno, že občané novou službu hlavně ocení. Z údolí řeky Šťávnice, která protéká středem lázeňského města, se totiž zvedá kopcovitá krajina. Mnohá obydlí se tak nacházejí na úbočích a pěší cesta za službami do centra a zpět proto pro starší obyvatele kvůli problémům s pohybovým aparátem může být značně komplikovaná nebo vůbec nepřipadá v úvahu. Výrazně pak Senior taxi může pomoci i lidem z několik kilometrů vzdálených místních částí.

tz.

 

 

,
F