Home » ZPRÁVY » KULTURA » Festival Janáček a Luhačovice

Festival Janáček a Luhačovice

Pro příznivce hudby a Luhačovic je připravený program 28. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice, jehož koncerty rozezní v týdnu od 15. do 19. července 2019 Lázeňské náměstí, Lázeňské divadlo a kostel svaté Rodiny. V dramaturgii festivalu budou připomenuta nejen výročí hudebních velikánů Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, ale také výročí spojená s lázněmi Luhačovice, k nimž se například řadí 110 let od postavení nádherného secesního hotelu, který byl pojmenován po velkém českém skladateli na Dům Bedřicha Smetany, stejná doba od uspořádání prvního hudebního Smetanova festivalu v režii Marie Calmy Veselé či od prvního vydání Luhačovických listů lázeňských.

Festival je spolufinancován Státním fondem kultury ČR, Zlínským krajem, městem Luhačovice, Nadací Leoše Janáčka, Nadací Život umělce, Nadací Bohuslava Martinů a řadou laskavých sponzorů.

Slavnostní zahájení festivalu bude patřit nejhranější české komické opeře Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany (195. výročí narození), jejíž první verzi z roku 1866 uvede v pondělí 15. 7. pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného a v režii Lubora Cukra operní soubor Slezského divadla Opava. Opavské divadlo při festivalu vystoupí letos již potřetí. Nutno podotknout, že premiéra Prodané nevěsty (říjen 2018) slavila velký úspěch a sklidila vynikající recenze.

Festivalovým hostům se dále představí (16. 7.) skvělá houslistka Julie Svěcená s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses, v jejichž podání zazní Bachův Koncert pro housle a orchestr a moll. Orchestr Virtuosi Pragenses pod vedením svého uměleckého vedoucího Milana Lajčíka zahraje skladby H. Purcella, W. A. Mozarta, K. Stamice či B. Brittena. Špičková slovenská flétnistka Simona Pingitzer vystoupí (17. 7.) se Sukovým komorním orchestrem a přednese Mozartův Koncert G dur a Suitu Hongroise pro flétnu a orchestr B. Bartóka v úpravě P. Army. Letošní 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů bude připomenuto jeho Serenádou č 2, kterou uvede Sukův komorní orchestr s uměleckým vedoucím Martinem Kosem. Koncert unikátního violoncellového kvarteta Prague Cello Quartet (18. 7.), složeného ze znamenitých interpretů Petra Špačka, Jana Zvěřiny, Jana Zemena a Ivana Vokáče, jistě přiláká kromě stálých festivalových účastníků řadu posluchačů, kteří nepatří k pravidelným koncertním hostům či předplatitelům abonmá. A to je také jedním z cílů kvarteta a také pořadatele festivalu. Závěrečný koncert festivalu se uskuteční v pátek 19. 7. Posluchači se mohou těšit na světovou cembalistku Barbaru Mariu Willi, flétnistku Michaelu Koudelkovou a Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala, v jejichž podání zazní výběr z Braniborských koncertů J. S. Bacha.

Součástí 28. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice je také bohatý doprovodný program, k němuž patří již tradiční komentovaná vycházka S Calmou za Janáčkem (15. 7.), jež populární formou seznámí hosty s historií pobytů Leoše Janáčka v Luhačovicích. Tato vycházka bude uskutečněna hned první festivalový den. Její ukončení bude směřováno k bustě Leoše Janáčka, kde bude festival v 16.30 hodin slavnostně zahájený. V úterý bude v rámci festivalu připomenutý spisovatel František Kožík, který se narodil před 110 lety v nedalekém Uherském Brodě. K Luhačovicím, v nichž prožil více jak dvě desítky pobytů a kterým věnoval dvě knihy Po zarostlém chodníčku (život Leoše Janáčka) a Kouzelník z vily pod lipami (život MUDr. Františka Veselého), měl srdečný vztah. Při této příležitosti mohou hosté ve Společenském domě zhlédnout filmové zpracování televizního pořadu (1995) z cyklu „Hudba, kterou mám rád“, jehož hostem byl právě F. Kožík. Po filmu bude následovat setkání s autorem scénáře prezentovaného pořadu Prof. Jiřím Hlaváčem. Po ukončení bude na Lázeňském náměstí odhalena za účasti četných hostů včetně dcery F. Kožíka, paní MgA. Aleny Kožíkové, v pořadí již třetí lavička věnovaná osobnostem Luhačovic. Na lavičce bude uvedený citát F. Kožíka „Milovat, to znamená zbavit se myšlenek na sebe. To znamená nebát se vlastní bolesti a nečekat za to odměnu.“

Prostřednictvím letošního doprovodného programu bychom rádi představili Leoše Janáčka jako vášnivého sběratele lidových písní a tím oslovili co nejširší veřejnost z řad lázeňských hostů, jež nebudou přímými účastníky festivalu. Proto jsou připraveny dva odpolední open air koncerty, a to smíšeného pěveckého sboru Moravský komorní sbor Ostrava (17. 7.) a cimbálové muziky Danaj s M. Múčkovou a jejími hosty (19. 7.). Při koncertu CM Danaj bude průvodním slovem a výběrem ze sběratelské činnosti lidových písní L. Janáčka a jeho spolupracovníků poukázáno na Janáčkův impozantní široký folkloristický záběr. V písních a tancích jihovýchodní Moravy posluchač nahlédne například do Vnorov, kde se Janáček zřejmě poprvé setkal s živým folklorem, do starobylé Strážnice na tance Danaj, do horňáckých obcí Velká nad Veličkou a Lipov, na moravské Kopanice – do obce Březová či Strání. Krátkými průvodními komentáři budou posluchačům přiblíženi jak Janáčkovi nejbližší spolupracovníci – F. Bartoš, H. Bím, F. Kyselková a M. Zeman, tak další osobnosti, spojené s Janáčkovou folkloristickou činností. Další sbírané písně L. Janáčka, např. Ukvalské písně, zazní při koncertu Moravského komorního sboru Ostrava. Svoje místo v doprovodných akcích bude mít i přednáška Mgr. Jaromíra Javůrka (18. 7.) „Lidové inspirace rodného Lašska v tvorbě Leoše Janáčka“.

Bližší informace k festivalu jsou k dispozici na www.janacekluhacovice.cz.

tz.

 

, , , ,
F