Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Dětem se nelíbil stav hřiště, rozhodly se jej s pomocí města opravit

Dětem se nelíbil stav hřiště, rozhodly se jej s pomocí města opravit

Se zajímavou iniciativou přišla mládež využívající basketbalové hřiště v luhačovické Zahradní čtvrti. Za podpory města a dospělých se děti rozhodly natřít plot kolem sportoviště. Situaci přiblížila Karla Valčíková, matka jednoho z dětí, která se stala jakousi koordinátorkou živelně vzniklé brigády.

„Syn s partou dětí ze sídliště i dalších spolužáků sem chodí hrát basket. Říkali si, že je hřiště opravdu ve špatném stavu a že by s tím klidně rádi něco udělali. Je výborné, že iniciativa šla přímo od dětí. Obrátili jsme se na město, které nám přes Technické služby zajistilo barvy a štětce a akce se mohla rozjet,“ přiblížila Valčíková. Díky zpropagování události „Natřeme to!“ zveřejněním na facebooku a vyhlášením informace ve škole se v posledním červnovém týdnu sešly děti hned dvakrát a pracovalo se. „Vystřídalo se více než 20 dětí, což dohromady znamenalo okolo 60 hodin odvedené práce,“ přiblížila Valčíková. Opravdu ji potěšilo, s jakým nadšením do toho děti šly. „Nepočítaly s žádnou odměnou, prostě chtěly pomoct dobré věci,“ poznamenala koordinátorka akce.Určitého druhu odměny se nakonec ale přece jen tito aktivní chlapci a děvčata dočkali. Akci totiž nečekaně podpořil i soukromý sponzor. „Jeden místní pán, který si sem také chodí zaházet na koš a je podnikatel, se z akce tak nadchl, že dal peníze na občerstvení pro děti i na odměnu, ze které pro partu dětí zbude i na zakoupení nového basketbalového míče,“ doplnila Valčíková.

Jedním z těch, kdo se do natírání zapojili, byla třeba vycházející deváťačka Magdaléna Pavlacká. „Chodíme tam hrát basket, tak jsme si řekli, že hřiště opravíme,“ shrnula stručně dívka. Potěšilo ji, že se zapojili i ostatní. „Potom, co se to vyhlásilo ve školním rozhlase, přidali se i další spolužáci, tak to jsme byli rádi,“ doplnila Pavlacká. Velmi kladně hodnotí akci i další z jejích vrstevníků, který se akce účastnil. „Rádi jsme se zapojili a udělali něco pro zvelebení hřiště. Byla u toho navíc legrace, moc si ceníme, že jsme dostali i odměnu,“ poznamenal Filip Kolář, rovněž teď už bývalý žák deváté třídy.

Aktivitu mládeže ocenil i starosta Marian Ležák, jehož dcera byla také mezi těmi, kteří se do natírání zapojili. „Dětem jsem hned řekl, že jim město pomůže a potěšilo mě, že se do natírání vrhly s takovým nadšením a jsou ochotné udělat něco pro to, aby byly naše Luhačovice ještě hezčí. Je vidět, že pokud se lidé rozhodnou změnit své okolí k lepšímu, mohou počítat s tím, že tyto aktivity město vítá a podporuje. Ať jde o natírání plotu u dětského hřiště, nebo nedávnou brigádu v Kladné Žilín, kde se rozhodli místní také zvelebit své okolí. Věřím, že se povede nadchnout i ostatní občany k podobným iniciativám. Jsem nadšený z tohoto aktivního přístupu a tleskám každému dobrovolníkovi, který se rozhodne věnovat své síly a čas, aby přispěl k rozkvětu města. Budeme rádi, pokud se na nás obdobně obrátí kdokoliv z občanů z které čtvrti nebo místní části Luhačovic. Pokaždé pomůžeme v rámci možností zařídit technické pomůcky a další podporu, která by realizaci podobných aktivit umožnila,“ podotkl starosta Ležák.

Další pomocné ruce budou vítány například opět při pokračování obnovy zmíněného hřiště, protože práce ještě nejsou zdaleka hotovy a bude se v nich pokračovat. „Čeká nás natřít zbytek plotu. Ještě jsme nevyhlásili nový termín, ale věřím, že účast bude možná ještě větší. Dále se uvažuje o opravě ostatních částí, jako výměna  košů a úprava povrchu hřiště. Otec jedné dívek, které se zapojily, se jako podnikatel úpravou sportovišť zabývá, tak se nabídl, že by mohl v tomto pomoci,“ uzavřela Valčíková.

hr

tz.
Foto: Město Luhačovice

 

, , ,
F