Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Soutěž na zpracování nové vizuální komunikace města Luhačovice realizují přes prestižní CZECHDESIGN.CZ

Soutěž na zpracování nové vizuální komunikace města Luhačovice realizují přes prestižní CZECHDESIGN.CZ

O tom, jak bude vypadat zamýšlený nový vizuální styl města Luhačovice, rozhodne odborná soutěž. Jejím garantem bude prestižní oborové sdružení CZECHDESIGN.CZ, které sídlí v Praze a má s organizací designérských soutěží bohaté zkušenosti.  O tom, že bude podepsána smlouva na uspořádání soutěže, rozhodli při zasedání konaném 2. května luhačovičtí zastupitelé.

„Pro tak turisticky významné město, jakým Luhačovice jsou, je v dnešní době nezbytné, aby s veřejností komunikovalo prostřednictví moderního vizuálního stylu. Naše město je jedním z turisticky nejvýznamnějších center Zlínského kraje, má být na co hrdé a tak nová výtvarná identita a nastavení komunikace musejí být také na špičkové úrovni. Nenechali jsme proto nic náhodě a oslovili erudovanou odbornou organizaci CZECHDESIGN.CZ, která zajistí vrcholnou profesionalitu a kvalitu soutěže na nové logo města a celý související designmanuál,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Oslovená společnost se už podílela na vzniku výtvarných řešení pro řadu měst i dalších významných institucí. „Přes CZECHDESIGN.CZ obdobně řešily svá loga například Liberec, Plzeň, Uherské Hradiště, Městská divadla pražská, pražská Národní galerie nebo SŽDC. Nikdo tak nebude moci pochybovat o tom, že výsledné Logo a designmanuál Luhačovic budou vybrány opravdovými odborníky a bude zajištěna kvalita na nejvyšší profesionální úrovni,“ poznamenal starosta.

Realizace soutěže se rozběhne v květnu. „Celá soutěž by měla být vyhodnocena letos v září, kdy oznámíme vítěze a představíme nové logo města,“ dodal Ležák. Protože je kladen důraz na kvalitu, bude muset město na soutěž a vše s ní spojené vynaložit nemalé prostředky a ke kýženému cíli musí vést řada kroků. „Ještě před samotným zadáním parametrů soutěže se zástupci města zúčastní workshopu s odborníky, CZECHDESIGN.CZ pak osloví kvůli soutěži nejen odbornou veřejnost, ale zajistí také erudované porotce z oboru. Náklady vzniknou i se zpracováním smlouvy o užití loga a uhrazením organizace soutěže. Především bude ale nutné vypsat adekvátní částku jako odměnu vítěznému autorovi či výtvarnému studiu. Zaplatit bude nutné navíc například licence na užívání fontu písma, který se bude na materiálech města pak využívat. Aby se do soutěže přihlásil dostatek zkušených grafických designérů, musí být v pravidlech samozřejmě i úhrada skicovného za návrhy, které ve finálním výběru neuspějí,“ vysvětlil starosta.

Odměnou městu bude moderní designmanuál, který v dalších letech využije nejen na všech svých tiskovinách, smlouvách, vizitkách a podobně, ale i na budoucím novém webu, při označení městských budov, automobilů atd. Součástí má být i následné zaškolení vedoucích pracovníků, jak má samospráva s hotovým manuálem nakládat.

„Novou výtvarnou identitu aplikujeme také na všechny městské organizace, takže město bude konečně opravdu vystupovat jednotně. Věřím, že všichni za pár let ocení, že jsme tento krok udělali a občané i místní podnikatelé budou hrdí, že se Luhačovice dokáží opravdu moderně a stylově prezentovat. Na květnovém jednání zastupitelé proto schválili rozpočtové opatření, díky němuž se vyčlenilo z rozpočtu města na tuto soutěž a další spojené výdaje celkem 500 tisíc Kč,“ uzavřel starosta.

IMG_20160922_173653

tz.

 

,
F