Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Obchvat Luhačovic: Do přípravy projektu pozitivně vstoupil Zlínský kraj

Obchvat Luhačovic: Do přípravy projektu pozitivně vstoupil Zlínský kraj

Mnohá další jednání týkající se prosazení vybudování obchvatu města má za sebou vedení Luhačovic. A výsledky potvrzují, že při pozitivním přístupu veřejně odpovědných osob na všech úrovních se začíná vybudování obchvatu v opravdu dohledné budoucnosti zdát realistické. Do dalšího vývoje směřujícího k postavení obchvatu se opravdu aktivně zapojil Zlínský kraj a nově myšlenku podpořil také Český inspektorát lázní.  „Vedli jsme řadu jednání a díky nim stále pevněji věřím, že lidé v nejvyšších funkcích si plně uvědomují nutnost realizace obchvatu Luhačovic. Že toto jedinečné město nesmí být v příštích letech pohlceno narůstající silniční dopravou, ale naopak má být zachováno jako jedno z nejkrásnějších míst regionu a centrum turistického ruchu národního významu. Vždyť naše město je lázeňskou destinací, odkud se lidé po příjemně strávených pobytech navracejí s upevněným zdravím do svých domovů ve všech koutech republiky nebo v zahraničí,“ poznamenal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Město před časem rozhodlo o zadání studie na vybudování obchvatu. „Při jednáních s představiteli Zlínského kraje ovšem jeho vedení potvrdilo důležitost obchvatu pro celý region. Studii na jeho vybudování chce kraj zadat sám, a aby měl opravdu aktuální informace o zdejší dopravní situaci, ještě předtím nechá spočítat počty vozidel, která městem projíždějí. Už z posledního podobného šetření před několika lety přitom vyplynulo, že Luhačovice sužuje denně průjezdem na 6000 aut, z toho tisícovka nákladních vozidel. Nový směrový dopravní průzkum v nejbližších týdnech zajistí oddělení územního plánování Krajského úřadu Zlínského kraje. Počítat se budou auta na čtyřech hlavních vjezdech do města. Výsledky mají být k dispozici na konci června,“ podotkl starosta Ležák. Průjezd aut nezpůsobuje jen hluk z dopravy, ale samozřejmě ho provázejí také exhalace z výfukových plynů, což má negativní vliv na zdraví občanů i lázeňských hostů. Myšlenku vybudování obchvatu, který negativní vliv dopravy omezí, proto plně podporuje také vedoucí Českého inspektorátu lázní Ministerstva zdravotnictví Zdeněk Třískala. „Pokud by město Luhačovice uvažovalo o dalším zlepšení svého postavení a akcentovalo své poslání – býti místem pro zlepšení zdraví, pak musí bezodkladně řešit vybudování obchvatu. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje lokality se jedná o jeden z hlavních předpokladů a nelze jej do nekonečna obcházet a krčit rameny,“ podotkl Třískala. Právě doprava je podle něj jedinou z kaněk na jinak čistém štítu Luhačovic, coby ideálního lázeňského města. „Většina lázeňských míst má problémy s udržením odkazu a kvality péče. Naštěstí toto není problémem Luhačovic. Ty stále patří ke špičce v oblasti kvality poskytované péče,“ sdělil Třískala. Dle vyjádření Státního zdravotního ústavu jsou právě lázeňská místa léčící jako Luhačovice kardiovaskulární a respirační onemocnění těmi, u kterých by měl být kladen důraz na kvalitu ovzduší. „Luhačovice z tohoto pohledu tedy doplácejí hlavně na současné dopravně-technické uspořádání centra a tedy na fakt, že samotné vnitřní území lázeňského místa je zatíženo enormním množstvím tranzitní dopravy,“ podotkl Třískala.

Bezprostřední nutnost zachování čistého prostředí lázeňského města si uvědomuje stále více kompetentních lidí na potřebných místech. Starosta Luhačovic je proto ohledně reálnosti započetí stavby obchvatu v nejbližších letech stále více optimistický. „Věřím, že všechno jde, když se chce, a protože se daří o nutnosti obchvatu přesvědčit stále další a další významné představitele, realizace projektu a finance se za jejich přispění na tuto stavbu nadregionálního významu podaří najít,“ uvedl starosta Ležák. Oceňuje přitom zejména spolupráci se Zlínským krajem. Že se s obchvatem počítá, potvrdil náměstek hejtmana Josef Zicha, v jehož kompetencích je strategický rozvoj a územní plánování kraje. „Luhačovice jsou významným lázeňským městem a oblíbeným turistickým cílem. Je potřeba jim s extrémní dopravní zátěží pomoci. Výstavba obchvatu je organizačně a finančně tak náročným projektem, že je pomoc ze strany Zlínského kraje nutná a žádoucí,“ uvedl náměstek Zicha. Postoj kraje starosta Luhačovic velmi vítá.  „Na úspěšná jednání s panem hejtmanem teď navázala výborná spolupráce s náměstkem Josefem Zichou. Je skvělé, že díky vstřícnému přístupu regionální samosprávy se daří přípravu stavby obchvatu posouvat kupředu,“ prohlásil starosta Ležák.

Chystaný obchvat bude mít délku cca deset kilometrů a povede po hřebeni nad Luhačovicemi. Náklady se odhadují až na stovky milionů korun. Výstavba by mohla začít už za osm let, hotový by obchvat mohl být v roce 2029.

IMG_20141203_140739

tz.

 

, ,
F