Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice zásadně změní systém parkování

Luhačovice zásadně změní systém parkování

IMG_20190504_132108

Dostat neukázněně zaparkovaná auta z ulic centra lázeňského města a přitom zajistit, aby měli kde zaparkovat místní občané, chce co nejdříve vedení Luhačovic a chystá proto řadu kroků. „Naše město je přezdíváno Perla Moravy a díky jeho jedinečnosti a kráse míří do Luhačovic každoročně statisíce návštěvníků. S nárůstem automobilismu tím ale v posledních letech také stále přibývá aut v ulicích, kde návštěvníci i občané parkují mnohdy nedovoleným způsobem na místech, kam auta nepatří. Tuto situaci chceme zásadně změnit, a to například zavedením modrých zón v řadě ulic centra města, kde bude povoleno parkování výhradně pro občany Luhačovic, kteří tu mají trvalé bydliště. Aby ale měli kde zaparkovat turisté a další návštěvníci, kteří jsou samozřejmě vítanými hosty, chystáme systém stálých záchytných parkovišť. Chceme tak ulevit centru města od přemíry automobilů,“ poznamenal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Ve městě je aktuálně možné zaparkovat jednak na placených parkovištích se závorou (u garáží naproti Slunečním lázním, parkovací dům u Městské plovárny), v části lokalit je možné stání na vyhrazených místech na základě placené parkovací karty a v centru jsou lokality (např. ul. Masarykova), kde se platí pomocí automatů. Auta mohou parkovat samozřejmě také v ulicích, kde to není dopravním značením nějak omezeno. I zde je ale nutné dodržovat předpisy, tedy například aby na dané komunikaci zůstal zachován dostatečný prostor pro průjezd ostatních vozidel. Místní obyvatelé i hotelová zařízení využívají kromě toho také parkovacích stání na svých soukromých pozemcích. Soukromá parkoviště pro hosty mají např. u promenády také Lázně Luhačovice, které mají pronajatu pro své klienty i podzemní část parkoviště u Městské plovárny.

Celkově je v Luhačovicích veřejnosti v současnosti k dispozici 569 neplacených parkovacích míst + 16 vyhrazených pro zdravotně postižené.  Celkem 328 je ve městě placených míst, v těchto lokalitách je vyhrazeno 22 parkovacích stání pro hendikepované.

Upravit a se má systém současných placených parkovacích karet, kterých v současnosti existují čtyři typy – A, E, L a Z. Karty umožňují parkování na přesně vyhrazených místech nebo lokalitách. Některé jsou přenosné, jiné jen pro konkrétní vozidlo. Karty jsou dle typu buď pro rezidenty, nebo pro návštěvníky, aby měli zajištěno místo k zaparkování v případě rezidentů v exponovaných ulicích kde bydlí, v případě hostů v lokalitě u svého ubytovacího zařízení. Nejvíce se prodává logicky v informačním centru karta E určená pro turisty a návštěvníky, vloni jich v infocentru prodali 2282 kusů. Na radnici byla za loňský rok prodána asi padesátka karet A, a dohromady další padesátka karet zbylých druhů (L, Z).

„Od roku 2019 budou místo karet L, které zaniknou, nově vydávány karty R, které budou umožňovat stání v modrých zónách. Budou určeny výhradně lidem, kteří mají ve městě trvalé bydliště, nestačí zde pouze vlastnit nemovitost. Tím chceme podpořit naše občany a motivovat také majitele domů, aby se stali občany města,“ poznamenal starosta. Modré zóny se přitom mají rozrůst na řadě míst města. „Modré zóny vzniknou už brzy v ulicích J. Černíka a Bezručova a zpracujeme také studii na zavedení modrých zón v ulicích Solné, Lužné a Rumunské,“ sdělil starosta.

Snaha dostat auta turistů z centra Luhačovic má být podpořena vznikem odstavného parkoviště, což je ovšem záležitost majetková, tedy v gesci místostarosty Jiřího Šůstka. „Využity by měly být plochy mezi restaurací Mat a čerpací stanicí Benzina. Už nyní je využíváme jako dočasné záchytné parkoviště během největších akcí, jako je pouť nebo Otevírání pramenů. O trvalém využití pro záchytné parkoviště jednáme s rodinou Thienen, které město pozemky vydalo v restituci,“ nastínil místostarosta Šůstek. Už nyní byl po dohodě s majiteli značkou omezen vjezd nákladních vozidel na část ploch, která je již zpevněná. „Odstavné plochy samozřejmě budou primárně určeny pro osobní automobily, kterým umožníme parkovat mimo centrum. Místní firmy si pro své kamiony už vybudovaly stání na soukromých pozemcích, a nákladní vozy na zmíněném prostranství prostor mít nebudou. Aby všechna nová opatření byla účinná, na celkové dodržování předpisů při parkování se daleko více zaměří Městská policie. Věřím, že v konečném důsledku nová opatření lidé ocení. Cílem je nabídnout všem parkování, které bude mít řád zohledňující potřeby lázeňského města,“ doplnil starosta Ležák.

tz.

 

, , ,
F