Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice

V sobotu 9. března 2019 Charita Luhačovice a Římskokatolická farnost v Luhačovicích pozvala dobrovolníky – tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu v Luhačovicích. Akce byla pořádána pro všechny koledníky, kteří v sobotu 5. ledna putovali dům od domu na území působnosti luhačovické charity a přinášeli lidem radostné poselství o narození Páně. Cílem této akce bylo odměnit všechny děti a jejich asistenty, ale také šlo o samotné neformální setkání koledníků.

Díky zapojení dobrovolných koledníků a jejich asistentů jste v  letošním roce darovali na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla částku 376.546,- Kč. Z této částky se celých 58% vrátí přímo do regionu Luhačovicka, ať již na podporu samotných sociálních služeb Charity Luhačovice nebo pro přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem.

Nabídky setkat se na plovárně využilo 92 koledníků nejen z Luhačovic, ale i okolních obcí. Děti i dospělí prožili příjemné chvíle v bazénu i na atrakcích jako je divoká řeka, parní sauna aj. Všichni si odnesli pěkné zážitky z krásně stráveného sobotního dopoledne.

Poděkování patří také vedení Sportovního centra Radostova a zaměstnancům Městské plovárny za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění této akce.

na plovarne spolecne 2019 foto Tomas Semela

tz.
Charita Luhačovice

 

, , ,
F