Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkrálová koleda a dobré skutky prošly zasněžené Luhačovice a okolní obce

Tříkrálová koleda a dobré skutky prošly zasněžené Luhačovice a okolní obce

V sobotu 5. ledna 2019 vyrazili po požehnání koledníků na mši svaté a za vydatného sněžení do ulic koledníci s kasičkou a písní na rtu. V územní působnosti Charity Luhačovice je jedenáct obcí. Za velké podpory dobrovolníků, obcí a veřejnosti se tato tradice mohla konat již po devatenácté, za to všem patří nesmírné díky.

„Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých“ říká o sbírce Mons. Jan Graubner, metropolita moravský. Tuto sbírku pořádá Charita Česká republika.

Celkově tedy koledovalo 52 skupinek koledníků, v letošním roce někde i se čtyřmi králi, takže celkově bylo zapojeno více než 200 koledníků přinášejících do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v  našem regionu vykoledováno 376.546,- Kč, téměř o 22.000,- Kč více než v roce 2018.

Výsledky koledování v jednotlivých obcích

Biskupice                      27.941,-Kč

Dolní Lhota                    27.280,-Kč

Horní Lhota                    26.585,-Kč

Kladná-Žilín                  10.545,-Kč

Ludkovice                     28.416,-Kč

Luhačovice                 132.286,-Kč

Podhradí                       14.950,-Kč

Polichno                          9.575,-Kč

Pozlovice                      51.138,-Kč

Řetechov                      11.730,-Kč

Sehradice                     36.100,-Kč

Celkový výtěžek    376.546,-Kč                      

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků, za poskytnutí občerstvení. Jako každý rok část výtěžku poputuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu, a další část na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice. Velmi děkujeme všem pracovníkům měst a obcí, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým tříkrálovým koledníkům. Vaší pomoci si velmi vážíme. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

TKS 2019 spolecna L. Hysek

tz.
Anna Martincová

 

, , ,
F