Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Začíná oprava vozovky na Petrůvku nad Luhačovickou přehradou

Začíná oprava vozovky na Petrůvku nad Luhačovickou přehradou

Novou vozovku silničáři položí na téměř dvoukilometrovém úseku silnice II/493 v kopcovitém zalesněném úseku mezi okružní křižovatkou v Pozlovicích (nad Luhačovickou přehradou) a obcí Petrůvka. Součástí bude i nová protismyková vrstva v dvousetmetrovém úseku, kde dříve docházelo k častějším dopravním nehodám a haváriím vozidel.

Předmětem díla je oprava silnice II/493 spojující oblast Luhačovické přehrady s obcí Petrůvka. Rekonstruovaný úsek bude dlouhý 1 950 metrů.

V celém úseku bude provedeno frézování živičných vrstev v tloušťce 50 milimetrů. Po lokální sanaci trhlin a plošných deformací bude následovat pokládka ložné vrstvy živičné směsi s obsahem 20 procent recyklátu do úrovně původního povrchu a následně pokládka nové obrusné vrstvy o tloušťce 50 milimetrů. Krajnice budou očištěny a zhutněny živičným recyklátem, směrové sloupky vyměněny za nové plastové s trnem, ocelová svodidla budou mimo zídek kompletně vyměněna za nová. Část svislého dopravního značení bude vyměněna a bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Ve dvousetmetrovém úseku, kde je to důležité z hlediska bezpečnosti silničního provozu, bude položena protismyková vrstva.

Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 11,919 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována z programu BESIP Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce budou zahájeny 31. července a jejich ukončení je plánováno do poloviny října 2018.

Uzavírky a dopravní omezení
Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice a bude rozdělena na 4 úseky. Vedení dopravy bude zajištěno druhým jízdním pruhem obousměrně s řízením provozu světelnou signalizací (kyvadlový provoz).

Petrůvka 2018

tz.
ŘSZK Zlín

 

, ,
F