Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Postní almužna 2018 u nás ve farnostech Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota

Postní almužna 2018 u nás ve farnostech Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota

Během postní doby se mohli všichni věřící, ale i všichni ti co chtěli být součástí starobylé postní tradice (almužny) zapojit do Postní almužny. S Arcidiecézní Charitou Olomouc spolupracujeme na této sbírce s tradicí od roku 2009. Papírové krabičky s almužnami se shromáždily v kostelích na Květnou neděli, a po té byly rozpečetěny a jejich obsahy sečteny. Tyto prostředky dále církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Silou a podstatou této sbírky bylo, že lidé do malé papírové schránky vkládali obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. A tak odepřená částka pak pomůže jiným.

Akce probíhala od Popeleční středy 14. února  do 2. neděle velikonoční (do neděle Vzkříšení) 8. dubna 2018.

Děkujeme všem, kteří tuto postní sbírku podpořili s cílem pomoci potřebným bližním.

 

Výsledky Postní almužny 2018 v působnosti Charity Luhačovice

 

Farnost Počet vydaných pokladniček Počet vrácených schránek Výtěžek
Dolní Lhota 75 23 6.690,-
Horní Lhota 75 27 6.350,-
Luhačovice 150 26 9.676,-
Pozlovice 75 25 7.510,-
Výtěžek celkem: 30.226,- Kč

tz.

 

 

,
F