Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Tříkrálová koleda a dobré skutky rozzářily Luhačovice a okolní obce

Tříkrálová koleda a dobré skutky rozzářily Luhačovice a okolní obce

V sobotu 6. ledna vyrazili do ulic koledníci s kasičkou a písní na rtu. V územní působnosti Charity Luhačovice je jedenáct obcí. Za velké podpory dobrovolníků, obcí a veřejnosti se tato tradice mohla konat již po osmnácté, za to všem patří nesmírné díky. „Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých“ říká,“ říká o sbírce Jan Graubner, metropolita moravský. Tuto sbírku pořádá Charita Česká republika.
Celkově tedy koledovalo 54 skupinek koledníků, v letošním roce někde i se čtyřmi králi, takže celkově bylo zapojeno více než 200 koledníků přinášejících do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v našem regionu vykoledováno 354.315,- Kč

Výsledky koledování v jednotlivých obcích:

Biskupice 24.529,- Kč
Dolní Lhota 26.560,- Kč
Horní Lhota 25.116,- Kč
Kladná-Žilín 11.030,- Kč
Ludkovice 25.866,- Kč
Luhačovice 123.118,- Kč
Podhradí 15.010,- Kč
Polichno 9.167,- Kč
Pozlovice 49.433,- Kč
Řetechov 10.270,- Kč
Sehradice 34.216,- Kč
Celkový výtěžek 354.315,- Kč

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků, za poskytnutí občerstvení. Jako každý rok část výtěžku poputuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu, a další část na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice. Velmi děkujeme všem pracovníkům měst a obcí, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým tříkrálovým koledníkům. Vaší pomoci si velmi vážíme. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

 

tz.
Mgr. Karel Adámek

 

F