Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Adventní benefiční koncert Charity Luhačovice aneb tradice, která pomáhá

Adventní benefiční koncert Charity Luhačovice aneb tradice, která pomáhá

Předvánoční čas je nejen časem přípravy na Vánoce, ale také časem štědrosti a benefice. Díky ochotě místních zpěváků, hudebníků a podpoře farnosti jsme tak již po desáté mohli v kostele Svaté Rodiny zprostředkovat adventní atmosféru. Většina interpretů, účinkujících na letošním jubilejním benefičním koncertu nám dotvářela předvánoční atmosféru koncertů v předchozích deseti letech.

Skvělou adventní atmosféru nám letos pomohli vytvořit žáci a pedagogové hudebního oboru ZUŠ Luhačovice, pěvecký sbor JANÁČEK Luhačovice, folklorní soubor LELUJA Provodov. Novinkou letošního roku byla se svým sólovým zpěvem Karolína-Anna Kuželová.

Dle zaplněných míst v kostele, soudíme, že byla účast z řad rodinných příslušníků a návštěvníků koncertu hojná. To se také projevilo na výtěžku z dobrovolného vstupného, který činí 8.291,- Kč. Tuto částku chceme použít na nákup nového sociálního automobilu pro Charitu Luhačovice, která zajišťuje péči o seniory a zdravotně postižené. Mezi společnosti, které nás svým finančním darem na koupi automobilu podpořili, patří: Zálesí a.s., Vincentka a.s., P & L spol. s r. o. z Biskupic, Kalada Luhačovice, společnost VAVRYS CZ s.r.o., Obec Sehradice a další anonymní dárci. Mnohokrát děkujeme.

Jak na začátku benefičního koncertu shrnula ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová: „Tato tradice pomohla za deset let shromáždit více než 200.000,-Kč pro pomoc sociálním službám i konkrétním lidem.

Z vybraných finančních prostředků jsme během deseti let zakoupili elektrickou postel, další zdravotní pomůcky, vybavení keramické dílny, spolufinancovali jsme vybavení i provoz pečovatelské služby i denního stacionáře.

Pořád je co zlepšovat, ale já mám největší radost z toho, že vše se může dít, právě díky Vám. Každý se může zapojit, a podílet se na pomoci zdejším potřebným lidem a tento pocit sounáležitosti k místu, kam člověk patří, je podle mě k nezaplacení.“

Děkujeme všem dobrovolným účinkujícím, dále dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací koncertu a reprezentantovi ČR v alpském lyžování zrakově postižených sportovců Patrikovi Hetmerovi za podporu s kampaní na pomoc s koupí nového sociálního automobilu. Děkujeme také otci Hubertu Wójcikovi za možnost uskutečnit opět benefiční koncert v prostorách kostela Svaté Rodiny.

10 abkchl 1

tz.
Anna Martincová

 

, ,
F