Home » NABÍDKY » Vodní skluzavka u hotelu Vega opět v provozu

Vodní skluzavka u hotelu Vega opět v provozu

skluzavka_sjezd03_web

Již od 1. 7. 2017 se můžete přijít opět vyřádit na vodní skluzavce u hotelu Vega.

 

Návštěvníci se mohou těšit na jízdu korytem na nafukovacím kruhu a to rychlostí až 9,5 metru za sekundu. Tato rychlost byla naměřena při revizní kontrole revizním kontrolorem při spouštění vodních atrakcí.
Tato atrakce splňuje veškeré bezpečnostní předpisy dle normy CSN EN 1069 – 1,2,  takže můžete řádit celý den zcela bez obav.

„Jedná se o opravdovou raritu v celé České republice, jelikož přírodní skluzavku o délce 150 metrů zde ještě nikdo vyjma nás nemá,“ uvedl ředitel hotelu Vega Tomáš Voráček.

Provozní doba:

Denně od 10:00 – 13:00 hodin a 14:00 – 17:00 hodin.
Otevřeno pouze za příznivého počasí a dle poptávky (Podmíněno alespoň skupinkou 5 osob). Poptávat a rezervovat jízdy můžete přímo na recepci, kde si také můžete jízdy zakoupit!

Vstupné:
20 Kč / jízda / osoba
150 Kč / celodenní vstupné / osoba
100 Kč / odpolední vstupné / osoba

*Při zakoupení celodenního nebo odpoledního jízdného máte volný vstup do hotelového bazénu & 20% slevu na sportovní areál kolem hotelu (beach volejbal, minigolf, putting green, badminto nebo tenis)!

Provozní řád: 

Jízda je povolena po oddělení kontrolního kuponu – k zakoupení u obsluhy nebo na recepci.
Vodní skluzavku nesmějí používat osoby mladší 10 let bez dohledu osoby starší 15  let.
Osoby jezdí jednotlivě, jízda více osob za sebou v dráze je zakázána !!!
Zákaz jízdy pokud nepovolí plavčík.
Na skluzavce se jezdí pouze vleže, tj. na zádech nohama dopředu.
Během jízdy se zakazuje vstávat a chytat okraje dráhy.
Uživatelé se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dojezdu, tento prostor musí urychleně opustit.
Vodní skluzavku je možné použít jen tehdy, proudí-li korytem voda.
Návštěvník postupuje jízdu dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody na oděvu, materiálu a zdraví.
Návštěvník musí dbát pokynů obsluhy. V případě nevhodného chování ostatních návštěvníků musí neprodleně informovat obsluhu.
Obsluha skluzavky má v odůvodněných případech právo nepřipustit návštěvníka k jízdě.
Na skluzavku není dovolen vstup osobám:

Osobám opilým a pod vlivem návykových látek.
Osobám, které budou mít na sobě obuv nebo u sebe ostré předměty (není povoleno ani hodinky a kovové přezky plavek).

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO KORYTA SKLUZAVKY, MIMO PROVOZNÍ DOBU !!!

 

, , , ,
F