Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Kostel svaté Rodiny v Luhačovicích slaví 20. výročí

Kostel svaté Rodiny v Luhačovicích slaví 20. výročí

Římskokatolická farnost Luhačovice zve na slavnostní bohoslužbu, při které bude děkovat Bohu za nový kostel svaté Rodiny v Luhačovicích, jehož 20. výročí posvěcení si s vděčností připomeneme. Slavnostní bohoslužba se uskuteční v neděli 9. července od 10:15.

V Luhačovicích to trvalo téměř 150 let, než se kostel sv. Rodiny stal součástí života místa. Již od roku 1784, kdy farnost luhačovická vznikla vyfařením z pozlovické farnosti, byla hledána možnost stavby vlastního kostela. Až teprve po roce 1989 se konečně otevřela cesta k naplnění touhy luhačovických farníků po svém vlastním kostele. Při návštěvě Svatého otce Jana Pavla II. na Velehradě v dubnu 1990 byl posvěcen základní kámen pro stavbu kostela s nápisem: „Sv. Josefe, starej se.“ Tehdejší farář P. Rudolf Vašíček se pustil do přípravných prací. Avšak jeho elán a nadšení přerušila vážná nemoc a následný odchod do důchodu. V roce 1992 přichází do farnosti P. Antonín Kupka, který navázal na práci svého předchůdce a pokračoval v dokončení díla – stavbě kostela sv. Rodiny.

Před 20 lety byl nový kostel slavnostně posvěcen a dnes je nedílnou součástí města Luhačovice. Vytvořila se duše místa, genius locí, která pozvedla duchovní život lázeňského místa.

I etapa duchovního tvoření byla nelehká a zde odvedl zásadní práci P. Hubert Wojcik, který přišel do farnosti v roce 1998, a dodnes neúnavně a diplomaticky tvoří nová a nová společenství všech generací. Život farnosti je dnes pestrý, podílí se na něm spousta dobrovolníků. Církevní i společenské akce jsou nedílnou součástí života místních i přespolních a staly se jakousi samozřejmostí. Na mnoha akcích se podílí i Zlínský kraj a město Luhačovice.

Slavnostní bohoslužba připomene s úctou ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na stavbě kostela v tom nejširším slova smyslu, ale představí současnost a upozorní na budoucnost.

Slova P. Antonína Kupky nejlépe vyjadřují motto slavnosti: „…dům Boží zůstává jako svědek, který nás přežije. Je vždy povzbudivé, když se lidé dovedou dát dohromady, aby vytvořili něco krásného. Zanechává to světlé stopy na jejich duších a člověk se může ohlédnout dozadu za svým životem s pocitem vděčnosti, že mohl být u toho, když se dobré dílo podařilo.“

Slavnostní mše se zúčastní nejvyšší představitelé s farníky i představitelé politického a církevního života Zlínského kraj, města Luhačovice a Arcibiskupství olomouckého.

Oslava 20

tz.
P.ThDr. Hubert Wojcik

 

,
F