Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Charita Svaté rodiny a Římskokatolická farnost Luhačovice pozvala 8. května rodiny, ale i tříkrálové koledníčky, jejich asistenty a kamarády na pouť na Provodov – Maleniska. Poutníci z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic se setkali na Řetechově a společně putovali k poutnímu místu. Letošní deštivé počasí připravilo dětem spoustu radostí v podobě přeskakování kaluží a putování provázely také připravené hry a soutěže pro jednotlivé rodiny, o které se postarali dobrovolníci charity z řad mládeže.

Na poutním místě zasvěceném Panně Marii Sněžné byla sloužena mše svatá. Legenda vypráví, že mlynářka Anna Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se jí zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa a řekl: „Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat nemocné na těle i na duši“. Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se. Od roku 1712 sem putují lidé ze širokého okolí a mnozí prý byli rovněž uzdraveni.

Dorota Jahodíková z Pašovic věnovala jako poděkování za uzdravení poutnímu místu obraz Matky Boží kojící (autor neznámý). Původně byl zavěšen u studánky. Dnes je umístěn v poutním kostele, který se zaplnil asi padesáti poutníky, kteří připutovali pěšky anebo na Maleniska přijeli auty. Mše se účastnili i jiní návštěvníci poutního místa a radost nám udělala přítomnost mnoha dětí předškolního věku.
Po ní následovalo opékání špekáčků a rozdání odměn výhercům. Před ochodem zpět domů jsme se občerstvili ze studánky „svatou vodou“. Byl to příjemně strávený den a sláva, nezmokli jsme. Děkujeme za skvělý sváteční den a již nyní se těšíme na další setkání.

tz.
Karel Adámek

 

, , , ,
F