Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Hrdinové Ceny Salvator čekají na váš hlas

Hrdinové Ceny Salvator čekají na váš hlas

Salv17

Studentský projekt Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje letos udělí již čtrnácté ocenění za skutky, které někomu pomohly či dokonce zachránily život. Začátek dubna odstartuje hlasovací období, jež potrvá celých čtrnáct dní a dá veřejnosti možnost hlasovat pro toho hrdinu, který si cenu nejvíce zaslouží.

Období, kdy mohou občané zasílat hlasy, začíná tento rok 1. dubna. Do 19. března probíhalo období nominační, které umožnilo veřejnosti zaslat příběhy lidí aspirujících na ocenění Ceny Salvator. Touto cestou byly nominace sbírány ve třech kategoriích – Občan, Dětská cena a Projekty.

Inspirujících příběhů se letos v nominační schránce projektu sešlo opravdu mnoho. To, že lidský život není obyvatelům Zlínského kraje lhostejný, nám hrdinové z řad občanů a dětí dokázali hned sedmkrát. S osudy všech nominovaných je možné se seznámit na webových a facebookových stránkách Ceny Salvator.

O tom, kdo v květnu získá titul Ceny Salvator, můžete rozhodnou i vy. Pokud vás jeden z příběhů chytí za srdce, na nic nečekejte a podpořte jej svým hlasem. Učinit tak můžete na adrese www.cenasalvator.cz prostřednictvím hlasovacího formuláře. Neváhejte však dlouho, neboť čas na hlasování vyprší přesně 14. dubna.

Slavnostní vyhlášení vítězů, kteří získají nejvíce hlasů a cenu si tento rok odnesou, proběhne 10. května v rámci dobročinného koncertu na nádvoří Zlínského zámku.

Cena Salvator, Cena Hejtmana Zlínského kraje, je oceněním udělovaným již od roku 2003. Cílem projektu je poukázat na činy, které pomáhají a zachraňují životy. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Univerzity Tomáše Bati za finanční podpory Zlínského kraje. Více informací o projektu a soutěžních kategoriích lze najít na webu www.cenasalvator.cz

 

tz.
Tereza Ibrová

 

,
F