Home » ZPRÁVY » HZS » Varování hasičů před požáry travních a lesních porostů se stále míjí účinkem

Varování hasičů před požáry travních a lesních porostů se stále míjí účinkem

Požáry travních a lesních porostů v posledních dnech likvidovalo téměř sedmdesát jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

Konec zimy a nástup jara každoročně přináší také zvýšené množství požárů v přírodním prostředí. Suchá stará tráva, vrstvy listí a proschlé dřevo v kombinaci s větrným počasím, to jsou ideální podmínky pro vznik a šíření požárů na loukách, polích, v sadech a lesích. Aby k požárům došlo chybí ale ještě ten faktor nejpodstatnější – člověk.

Každý rok v tomto období profesionální hasiči upozorňují na svých webových stránkách a cestou médií na rizika pálení suchých biologických materiálů a manipulaci se zdroji zapálení. A každý rok se přesvědčují, že jejich upozorňování a varování se u některých spoluobčanů míjí účinkem.

Na rizika tohoto období upozorňovali v minulém týdnu i profesionální hasiči HZS Zlínského kraje. A upozorňovali také na plnění tzv. ohlašovací povinnosti před pálením (http://www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-latek-na-volnem-prostranstvi-evidence-paleni-413754.aspx).

Předchozí dny provázené teplým a větrným počasím potvrdily, že varování neberou někteří spoluobčané v našem kraji vážně. Od páteční jedenácté hodiny polední do nedělních ranních hodin vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů k celkem 21 hlášeným požárům travních porostů na loukách, v sadech, polích a k požárům po pálení dřevních materiálů v lesních porostech. Všechny události měly společného jmenovatele – nedbalost nebo nedodržení stanovených podmínek požární bezpečnosti.

Jako pozitivní lze vnímat to, že při událostech nedošlo ke zranění nebo usmrcení osob ani vzniku zásadních škod. Je třeba se ale zamyslet i nad jinou stránkou věci. A tou jsou náklady na provedené zásahy. Hasiči je sice v těchto případech nevyčíslují, ale jen pro příklad. Na likvidaci uvedených 21 událostí se podílelo celkem 22 jednotek profesionálních a 47 jednotek dobrovolných hasičů. Na místa zásahů vyslali profesionální hasiči celkem 27 cisternových automobilů a dalších  51 cisteren vyjelo ze zbrojnic dobrovolných hasičů.

Chceme věřit, že v následujícím období budou varování hasičů brána s větší vážností a že také zvítězí tzv. selský rozum.

6.3.17

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
Foto: HZS Zlínského kraje

 

, ,
F