Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Město Luhačovice chce spor s Lázněmi Luhačovice definitivně vyřešit na mimořádném jednání zastupitelů

Město Luhačovice chce spor s Lázněmi Luhačovice definitivně vyřešit na mimořádném jednání zastupitelů

Jedním z hlavních bodů, kterému se věnovali luhačovičtí městští zastupitelé 26. ledna na 16. řádném zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, bylo dořešení sporu s akciovou společností Lázně Luhačovice. Spor o náklady na údržbu lázeňského areálu, který je sice soukromý a patří akciové společnosti, ale je zároveň veřejným prostranstvím, se táhne už léta a teď se záležitost podle všeho již konečně chýlí ke smírnému řešení.

„Po mnoha intenzivních jednáních v posledních měsících jsme se zástupci Lázní Luhačovice dospěli ke shodě, jak spor vyřešit. Rada města nejprve projednávala na několika zasedáních návrhy různých typů smluv (podnájemní, inominátní..) mezi Lázněmi Luhačovice, jimi zřízenou obecně prospěšnou společností a městem Luhačovice, ale nakonec zřejmě bude řešení jednodušší, než všichni čekali. Věc by se měla v nejbližší době elegantně vyřešit bez nových smluv. Město převezme větší část nákladů na údržbu areálu, kterou i v současnosti provádí naše příspěvková organizace Technické služby Luhačovice a bude ji provádět i nadále. Tím nebude mít akciová společnost důvod žádat na městu Luhačovice případné další nároky. Věřím, že se vše vyřeší již na mimořádném zasedání zastupitelstva, které svolám v nejbližší době. K finálnímu řešení jsme totiž dospěli opravdu před pár hodinami. Přestože zastupitelé na plénu v podstatě avizovali toto navrhované řešení jako schůdné, nechtěli příslušné usnesení schválit pod zbytečným časovým tlakem a ještě si vyžádali některé další doplňující podklady. Proto kvůli této záležitosti svolám mimořádné zasedání,“ uvedla starostka Luhačovic Marie Semelová.

Řešení totiž bude stát na současné smlouvě Lázní Luhačovice s Technickými službami, kterou neměli zastupitelé před tímto jednáním k dispozici a chtějí znát detaily. Městu Luhačovice ve věci hrozil i soudní spor se společností Lázně Luhačovice. Ta už před časem avizovala, že pokud se město nebude finančně na údržbě zmíněného veřejné prostranství podílet, může po něm žádat soudní cestou vydání tzv. bezdůvodného obohacení. Dle Lázní Luhačovice je totiž zřízením veřejného prostranství na jejich soukromém pozemku akciová společnost omezena ve svých vlastnických právech a dle zákona jí to má být městem Luhačovice kompenzováno. Město se tak snaží s Lázněmi Luhačovice již dlouho dohodnout.

„Snaha města spor s akciovou společností vyřešit je dlouhodobá. Vyřešit jej je věc právně velmi složitá a nelze se přitom dostat do rozporu se zákony. Právně schůdné a pro město Luhačovice i pro akciovou společnost Lázně Luhačovice přitom přijatelné se proto zdá následující navržené řešení. O přesně vymezený prostor lázeňského areálu se budou dále za stávajících podmínek starat Technické služby Luhačovice, které již údržbu prostranství několik let za velmi výhodnou cenu pro Lázně Luhačovice realizují a dle vyjádření generálního ředitele ke spokojenosti akciové společnosti. Město ale převezme zásadní část nákladů, které tvoří cca 3 miliony korun ročně. Na akciové společnosti bude dle dohody hradit z celkové částky cca půl milionu korun,“ poznamenala starostka.

Tím, že začne město na údržbu areálu prostředky vynakládat, neměla by mít společnost důvod k dalším sporům.

„Pevně věřím, že ředitel akciové společnosti MUDr. Eduard Bláha, který avizoval shodu na uvedeném řešení, dostojí svého postoje, který jako host na dnešním jednání zastupitelů avizoval. Tedy, že pokud město schválí toto řešení v horizontu jednoho měsíce, nepodnikne akciová společnost Lázně Luhačovice žádné další právní kroky v této věci,“ sdělila starostka Semelová.

IMG_20160922_173653

tz.

 

,
F