Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Cenu Salvator čekají změny v kategoriích

Cenu Salvator čekají změny v kategoriích

logo_cena.salvator_2016

Unikátní projekt Cena Salvator, realizovaný studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB, již počtrnácté ocení skupinu hrdinů, kteří se svými činy zapsali do srdce Zlínského kraje. Tento ročník se koná ve znamení zásadních změn. Ke stávajícím kategoriím se letos připojí i noví hrdinové, kteří se rozhodli zachraňovat životy dárcovstvím. V květnu 2017 se rozhodne, kdo z nich si nejvíc zaslouží získat Cenu Salvator, ocenění hejtmana Zlínského kraje.

Cena Salvator letos ocení výjimečné lidi v šesti kategoriích. V minulosti rozdělené kategorie Záchranář, Policista a Ostatní složky IZS budou sdruženy pod jednu kategorii příznačně nazvanou Profesionálové. Důvodem je snaha projektu zaměřit se na hrdinské činy veřejnosti. Cena bude tedy jako každým rokem udělena i obyčejným lidem s neobyčejným srdcem v kategoriích Občan, Dítě a Projekt. Ti nejvytrvalejší poté získají cenu za Dlouhodobou činnost, kterou zaštiťuje hlavní mediální partner projektu Zlínský deník. Nově Cena Salvator otevře svou náruč všem lidem, kteří dobrovolně darovali krev, kostní dřeň, krevní plazmu či orgány a ocení je v kategorii Dárce. Novou kategorii bude mít pod křídly primářka zlínské nemocnice MUDr. Yvetta Stavařová.

K nadcházejícím změnám v kategoriích manažerky projektu Eva Novotná a Alena Valová uvedly: ,,Cílem letošního ročníku je, aby Cena Salvator byla blíže k lidem. Chtěli bychom ocenit obyčejné smrtelníky, kteří pomáhají a zachraňují životy. Také proto jsme založili novou kategorii Dárce ve spolupráci s hematologicko-transfúzním oddělením Baťovy nemocnice. Je důležité myslet na ty, kteří zachraňují lidské životy v podstatě do zásoby jenom tím, že jsou schopni jít a darovat něco ze sebe, i když to není někdy úplně příjemné. K nové kategorii chystáme i doprovodné akce.“

Od 6. února 2017 bude mít kdokoliv možnost zasílat příběhy hrdinů, o jejichž činech by se každý měl dozvědět, a to až do 6. března. Čekání na předání cen nám zpříjemní dubnový Den Salvatora s ukázkami práce jednotek IZS, který je každoročně organizován pro žáky základních škol, a mnohé další doprovodné akce.

Změn a překvapení ale na příznivce Ceny Salvator čeká mnohem více. Záměrem letošního ročníku je vdechnout projektu nový život, a tak se až do jara můžete těšit na novou a ještě ,,srdíčkovější“ Cenu Salvator 2016.

Cena Salvator, Cena Hejtmana Zlínského kraje, je oceněním udělovaným již od roku 2003. Cílem projektu je poukázat na činy, které pomáhají a zachraňují životy. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Univerzity Tomáše Bati za finanční podpory Zlínského kraje.

 

tz.
Tereza Ibrová

 

, ,
F