Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Nedělní „bazárek“ vánočního cukroví provoněl místní kostely

Nedělní „bazárek“ vánočního cukroví provoněl místní kostely

Po nedělních mších svatých bylo v kostelích v Luhačovicích, Pozlovicích, Horní Lhotě a v Dolní Lhotě nabízeno vánoční cukroví. Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí Charity Svaté rodiny Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco „dobrého“ z vlastních dobrot.

 

Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:

V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích 8.434,- Kč.

V kostele sv. Martina v Pozlovicích 4.315,- Kč.

V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě 2.234,- Kč.

V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě 2.232,- Kč.

 

Do Bazárku vánočního cukroví 2016 přispěli: Pekárna Cukrárna Merkur – Petr Chmela, Pekařství VINTR a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti. Všem srdečně děkujeme!!!

 

Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví 17.215,- Kč bude využit na činnost Charity Svaté rodiny Luhačovice, která vám nabízí charitní pečovatelskou, charitní ošetřovatelskou službu a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

 

Děkujeme za Vaše příspěvky, dobrou vůli podpořit touto sbírkou naši činnost a děkujeme všem, kdo se jí zúčastnili. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s chystáním a prodejem cukroví.

IMG_20161220_123255

tz.
Anna Martincová

 

 

, , ,
F