Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Město Luhačovice se brání žalobě

Město Luhačovice se brání žalobě

IMG_20160922_173653

Lázeňské město Luhačovice vzkvétá, což je výsledkem dlouhodobé a systematické snahy města o rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci s podnikatelským sektorem. Město investovalo do oblasti cestovního ruchu v posledních letech obrovské prostředky, ať už přímo z rozpočtu města nebo formou čerpání z různých dotačních programů, zejména z evropských fondů. Primárním cílem vedení města je péče o celou lázeňskou oblast a služby s tím související. Výdaje na údržbu veřejných prostranství a provoz zařízení poskytujících služby občanům i turistům jsou v součtu podstatně větší než výběr z lázeňských poplatků.

V současné době je město pod zvýšeným tlakem ze strany akciové společnosti Lázně Luhačovice, která požaduje po vedení města Luhačovice finančně plně převzít údržbu pozemků, které jsou v jejich soukromém vlastnictví. Tyto pozemky byly akciovou společností Lázně Luhačovice privatizovány s vědomím, že zůstanou i s prameny veřejně přístupné. Byla to podmínka obsažená v privatizačním projektu. Po privatizaci luhačovických státních lázní vznikla na rozdíl od jiných lázeňských míst situace, kdy lázeňské pozemky i s prameny nevlastní město, nýbrž komerční subjekt. Na tuto, v rámci České republiky neobvyklou situaci, město dlouhodobě upozorňuje.

Požadavkem společnosti Lázně Luhačovice se zástupci města intenzivně zabývali na mnoha zasedáních zastupitelstva a rady. Naposledy otázku údržby veřejně přístupných pozemků ve vlastnictví akciové společnosti projednávali na veřejném zasedání zastupitelstva dne 8. září tohoto roku, kde byl přítomen i ředitel akciové společnosti MUDr. Eduard Bláha. Právní posudky, které si město nechalo vypracovat, konstatovaly, že by v případě financování a zhodnocování soukromého pozemku došlo k porušení pravomoci veřejného činitele. Ze strany města není odmítána další diskuse s majitelem předmětných pozemků a řešení jeho připomínek. Bohužel zástupcům společnosti se nepodařilo vysvětlit nelegitimnost daného požadavku, a proto zřejmě dochází z jejich strany k medializaci hrozby žaloby na město. Ve vyjádření ze strany akciové společnosti může veřejnost nabýt mylný dojem, že město libovolně užívá pozemky, které ovšem nevlastní a ani neprovozuje komerční činnost na rozdíl od akciové společnosti. Z pohledu akcionáře se dá pochopit snaha o prosazení soukromých zájmů, ale z pohledu zastupitele není u daného požadavku vyloučen právní postih.

Město Luhačovice má zájem o pokračování úspěšné spolupráce se všemi subjekty z podnikatelského prostředí a bude se dále snažit rozvíjet naše krásné město plně v souladu s legislativou a důvěrou občanů, kteří nám dali mandát město zastupovat.

 

Ing. Marian Ležák, za radu města Luhačovice (marian.lezak@email.cz; tel.: 731 669 606)

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města (semelova@mesto.luhacovice.cz; tel.: 577 197 420)

Radomil Kop, místostarosta města (kop@mesto.luhacovice.cz; tel.: 577 197 422)

 

tz.
Město Luhačovice

 

,
F