Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Pouť rodin na Provodov – Maleniska

Charita Svaté rodiny a Římskokatolická farnost Luhačovice pozvala 28. května rodiny, ale i tříkrálové koledníčky, jejich asistenty a kamarády na pouť na Provodov – Maleniska. Poutníci z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic se setkali na Řetechově a společně putovali k poutnímu místu.

Putování provázely připravené hry a soutěže pro všechny účastníky, o které se postarali dobrovolníci charity z řad mládeže. Soutěže byly zaměřené k roku Božího milosrdenství – na skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Na poutním místě Panny Marie Sněžné byla sloužena mše svatá. Kostelík se celý zaplnil asi třiceti poutníky, kteří připutovali pěšky anebo na Maleniska přijeli auty. Mše se účastnili i jiní návštěvníci poutního místa. Letos se účastnilo i hodně dětí předškolního věku.

Po ní následovalo opékání špekáčků, dokončení soutěže a odměna pro výherce. Byl to příjemně strávený den a sláva – nezmokli jsme. Z pouti jsme si odnesli hezké zážitky a již nyní se těšíme na další setkání.

tz.
Anna Martincová
Foto: Tomáš Semela

 

, , , ,
F