Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov

Humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov

Charita Luhačovice uspořádala ve dnech 4. – 7. května 2016 každoroční humanitární sbírku šatstva pro Diakonii Broumov.

Tuto sbírku šatstva pořádá Charita Luhačovice každoročně začátkem jarních měsíců. Sbírá se oblečení, obuv, látky, lůžkoviny i nádobí, samozřejmě vše čisté a nepoškozené. Díky občanům z Luhačovic a okolních obcí se během pár dní nasbíralo kolem 3 tuny potřebných věcí. Občané také dobrovolně přispívali částkou 20,- Kč na dopravu a náklady související s odvozem Diakonii Broumov.

Připomínáme, že Charita Luhačovice je pouze sběrným místem. Odvoz použitého ošacení zajišťuje samotná Diakonie Broumov. Dále tyto věci budou třízeny v Broumově, kde se na této práci podílí především klienti z azylových domů. Nositelné a použitelné věci se předávají potřebným. Poškozený materiál se dále průmyslově zpracovává. Bohužel však při třízení vzniká i odpad. Jedná se o nepoužitelný materiál, který nelze dále ani průmyslově zpracovávat a za jehož likvidaci se musí platit.

Na časté dotazy ze strany občanů zda jsou kontejnery na textil v Luhačovicích charitní, odpovídáme, že nikoliv. Slouží k recyklaci textilu a pravidla třídění si určuje každá společnost sama.

Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili a přispěli tak svou dobrou vůlí potřebným lidem. Zároveň děkujeme dobrovolníkům, že obětovali svůj volný čas a ochotně pomáhali v průběhu celé sbírky.

dia16.5.16

tz.
Anna Martincová

 

F