Home » NABÍDKY » Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín nabízí programy pro veřejnost

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín nabízí programy pro veřejnost

Aktivity studentů školy jsou určeny nejenom pro regionální mateřské a základní školy, ale také pro širokou veřejnost.
Například pod vedením Mgr. Šárky Černíčkové připravila se studenty divadelního souboru v březnu a dubnu  představení pro regionální mateřské a základní školy, stejně tak astrofyzikální pozorování studentů gymnázia jsou pravidelně navštěvovány zájemci o astrofyziku u Mgr. Ivo Rohleny.
Výtvarný ateliér pod vedením Ing. et MgA . Zdenka Kutry připravuje výtvarné, fotografické výstavy regionálních umělců v Galerii gymnázia. Děti ze základních škol navštěvují kroužek automatizace a robotizace u Ing. Aloise Kužely. Studenti oboru informačních technologií jsou schopni připravovat pro firemní i fyzické osoby programové SW a HW konfigurace, laserové gravírování a 3D tisk.
Řemesla, které jsou na škole vyučována (automechanik, strojní mechanik, elektrikář, obráběč kovů, instalatér, kuchař-číšník) nabízí veřejnosti práce učňů pod vedením kvalifikovaných učitelů odborného výcviku v moderně vybavených dílnách. Od oprav osobních vozů, strojírenské výroby, elektrikářských a instalatérských prací, zajištění rautů v oboru kuchař – číšník.
Škola je autorizovanou osobou pro obor elektrikář a obráběč kovů, což znamená, že může udělovat tzv. dílčí nebo úplnou kvalifikační zkoušku zájemcům z řad firem i veřejnosti  v těchto oborech, jež je rovnocenná výučnímu listu.

SL 18.11.14.

 

F