Úvodní strana » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Luhačovice mají tři čtvrtě kilometru nově rekonstruované silnice

Luhačovice mají tři čtvrtě kilometru nově rekonstruované silnice

Hotel Vega Zima

 

Lázeňské město Luhačovice získalo začátkem listopadu na své jižní straně, na vjezdu směrem od Uherského Brodu, tři čtvrtě kilometru nově rekonstruované silnice. Dílo v hodnotě téměř osmi milionů korun realizovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje s využitím finanční podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem této stavební akce byla rekonstrukce silnice II/492 v průjezdním úseku města Luhačovice v délce 758 metrů. Začátek řešeného úseku se nachází před hranicí křižovatky se silnicí II/496, rekonstruovaný úsek končí za okružní křižovatkou u marketu (výjezd z Luhačovic směrem na Uherský Brod). Rekonstrukce spočívala ve výměně krytových vrstev vozovky a lokální obnově porušených konstrukčních vrstev původní vozovky se zachováním nivelety v původních směrových i šířkových parametrech. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodňovacího dvouřádku ze žulových kostek, ležícího podél silniční obruby. V rámci stavby bylo rovněž sanováno porušené zdivo opěrné stěny (délka 41 metrů) a obnoveno dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 7,758 milionu korun. Podíl dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury představuje 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině září 2015.

„Touto stavbou jsme navázali na již hotové rekonstrukce silnice II/492 mezi Luhačovicemi a Zádveřicemi včetně rekonstruovaného úseku v Polichně (silnice II/490) ve směru na Uherský Brod. Můžeme konstatovat, že silniční napojení největších moravských lázní se díky těmto investicím za poslední desetiletí výrazně zlepšilo,“ poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

tz18.1115

tz.
Foto: ŘSZK

 

 

Komentáře

komentářů

,