Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » Hlavní silnice v Luhačovicích se dočká opravy

Hlavní silnice v Luhačovicích se dočká opravy

IMG_20140618_174643

Během podzimního období opraví zhotovitelská firma pro Ředitelství silnic Zlínského kraje úsek silnice II/492 o délce 758 metrů v Luhačovicích. Stavba za 7,8 milionu korun bude dotována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dotčený úsek vykazuje značné příčné deformace povrchu vozovky (vyjeté koleje) a mozaikovité trhliny krytu vozovky, dále byla zjištěna i ztráta kameniva z povrchu vozovky. „Touto stavbou budeme pokračovat v rekonstrukci silnice II/492, kterou jsme již v několika posledních letech obnovili v části mezi Zádveřicemi a Luhačovicemi a rovněž v Polichně. Pokračujeme nyní úsekem na okraji Luhačovic směrem na Uherský Brod,“ poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/492 v průjezdním úseku města Luhačovice. Začátek řešeného úseku se nachází před hranicí křižovatky silnice II/492 se silnicí II/496, konec řešeného úseku se nachází za okružní křižovatkou u marketu (výjezd z Luhačovic směrem na Uherský Brod). Rekonstrukce spočívá ve výměně krytových vrstev vozovky a lokální obnově porušených konstrukčních vrstev stávající vozovky se zachováním nivelety v původních směrových i šířkových parametrech. Součástí stavby je rekonstrukce odvodňovacího dvouřádku ze žulových kostek, ležícího podél silniční obruby. V rámci stavby bude provedena sanace porušeného zdiva opěrné stěny (délka 41 metrů) a obnova dopravního značení.
Souběžně s rekonstrukcí silnice bude probíhat i realizace stavebního objektu investora města Luhačovice (chodník).

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,758 milionu korun. Stavba bude financována Státním fondem dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou probíhat v termínu od 14. září do 6. listopadu 2015.

Stavební práce na silnici II/492 budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Tz.

F