Home » ZPRÁVY » CHARITA LUHAČOVICE » Pozvánka na zářijové Dny s Charitou Luhačovice

Pozvánka na zářijové Dny s Charitou Luhačovice

Zveme vás na Dny Charity Luhačovice, které se uskuteční v průběhu měsíce září. Každý týden pořádáme nejrůznější akce určené veřejnosti. Těšit se můžete na turnaj v ruských kuželkách, bezplatné měření glykémie apod. Vidět a zažít, je přece lepší než slyšet a přečíst. Více informací o programu naleznete na našich stránkách.

Možná jste někteří zaznamenali, že Charita Luhačovice oslavila v loňském roce 10 let své existence. Působí v 11 obcích – Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Kladná-Žilín, Biskupce, Ludkovice, Řetechov, Polichno, Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice. Poskytujeme pečovatelskou službu v domácnostech našich klientů a pomáháme jim, co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Klient si sám smluvně sjednává určité úkony péče o vlastní osobu, domácnost, nákupy apod. Přímo v budově Charity se nachází denní stacionář, který navštěvují zdravotně postižení a senioři. Úkolem denního stacionáře je se komplexně postarat o klienta a zároveň ho podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktech. Dále se můžete stát akreditovaným dobrovolníkem. Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch druhých.

dny charity  2015

 

F