Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » V Luhačovicích se představitelé Zlínského kraje setkali se starosty měst a obcí

V Luhačovicích se představitelé Zlínského kraje setkali se starosty měst a obcí

Luhstar

Více než dvě stovky starostů Zlínského kraje se zúčastnilo setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje s představiteli vedení Zlínského kraje a krajského úřadu ve dnech 19. a 20. února 2015 v Luhačovicích. Dvoudenní pracovní jednání bylo zaměřeno na novinky a rady související především s novou legislativou a povinnostmi obcí vůči krajskému úřadu. Tyto informace ocenilo zejména 96 nových starostů, kteří vzešli z loňských komunálních voleb ve Zlínském kraji.

Hejtman Stanislav Mišák přivítal starostky a starosty, zvláště pak ty nové, kterých je z celkového počtu zvolených 304 devadesát šest nových a řekl, že nebylo jednoduché stanovit program, protože byla přítomna třetina nových starostů, proto by bylo potřeba jít do větší hloubky. Na druhou stranu nechtěl kraj odradit ty, kteří jsou ve funkci druhé a další volební období. Takže celý program byl koncipovaný tak, že všichni byli upozorněni na věci, které si vzali na svá bedra v souvislosti s tím, že přijali funkci starosty a uvedl, že pro nové starosty a starostky budou připraveny další semináře, které půjdou do hloubky a do podrobnosti tak, aby se mohli noví starostové s novou problematikou více seznámit. Současně řekl, že starostové, kteří jsou ve druhém nebo dalším funkčním období, pokud by měli zájem se těchto seminářů zúčastnit, tak ať se nahlásí. Jde jen o to, aby se vědělo, pro kolik účastníků se má seminář připravovat. Samozřejmě s novými starosty se počítá v plném počtu. A pak se soustředil na téma krizového řízení, neboť jak uvedl, v tomto případě jsou starostové nezastupitelní, nemůžou se zbavit zodpovědnosti, není na koho zodpovědnost přenést a jsou tudíž v trestně právní rovině. Proto na několika příkladech uvedl v různých oblastech krizových a mimořádných stavů, jak je důležité být připravený, vědět, jak se v takové situaci chovat a na co reagovat. Tomu pak hejtman Mišák věnoval podstatnou část svého vystoupení.

V dalších blocích pak za každou oblast vystoupili jednotliví členové vedení Zlínského kraje, na které navazovaly prezentace ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů. Druhý den setkání pak byl ve znamení prezentací institucí, jejichž činnost se rovněž bezprostředně dotýká výkonu funkce starosty města či obce (Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství policie ZK, krajská pobočka Úřadu práce, Zdravotnická záchranná služba apod.).

Zdroj: Zlínský kraj
Renata Škrobálková
Foto: Ludvík Valouch

 

 

,
F